Nieuws
Verkoop Eneco-aandelen in gevaar

Het is zeer twijfelachtig of de gemeente de aandelen in energiebedrijf Eneco nog kan verkopen en zo ja, tegen welke prijs. Dat stellen experts naar aanleiding van een uitspraak van de Ondernemingskamer bij de rechtbank van Amsterdam. Die oordeelde dat er een onderzoek moet komen naar het ‘wanbeleid’ bij Eneco en de gang van zaken binnen het bedrijf.

De zaak was aangespannen door de Centrale ondernemingsraad bij Eneco. Inmiddels zijn president-commissaris Edo van den Assem en commissaris Marike van Lier Lels opgestapt. Eneco is eigendom van 53 gemeenten. Die hebben in ruime meerderheid besloten hun aandelen te verkopen. Dat zou in 2020 moeten gebeuren. Leidschendam-Voorburg rekende op 80 tot 90 miljoen euro uit die verkoop.

Volgens de Ondernemingskamer is er gegronde reden om aan een juist beleid en de juiste gang van zaken bij Eneco te twijfelen. De verhoudingen binnen de onderneming tussen commissarissen, directie, aandeelhouders en personeel (centrale ondernemingsraad) zijn niet gezond. Men steggelt al meer dan anderhalf jaar over de aandelenverkoop door de gemeenten en de voorwaarden waaronder.

Wie de nieuwe president-commissaris wordt is nog onduidelijk. De Ondernemingskamer stelt die aan. Verder moet nog bekend worden die het onderzoek naar het wanbeleid gaat doen. Ook dat bepaalt de Ondernemingskamer. Volgens deskundigen zullen door de ontwikkelingen bij Eneco potentiële kopers worden afgeschrikt en zal het hele proces worden vertraagd. Dat zal ook leiden tot een daling van de koopprijs van aandelen, dus voor de opbrengsten van de gemeenten.

Wethouder Jan Willem Rouwendal heeft de opbrengst uit de verkoop van Eneco-aandelen hard nodig om de begroting rond te maken. De gemeente stevent nu af op jaarlijkse tekorten van tegen de tien miljoen euro.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter