De windmolen op het CEVA-terrein, Westvlietweg, kan wel degelijk zachter. Door het aanbrengen van zaagtanden op de achterrand van de rotorbladen gaat de geluidbelasting met meer dan drie decibel omlaag.

Het aanbrengen van de zaagtanden is een inmiddels gangbare methode om de geluidoverlast van windmolens voor de omgeving terug te dringen. De windmolen staat aan de A4, direct onder de rook van de Zeeheldenwijk. De inwoners daar klagen al sinds de start van de molen, eind 2016, over geluidoverlast.

Er zijn nog andere manieren om de geluidproductie van de molen te beperken: draaien met een lager toerental; het verdraaien van de rotorbladen tijdens hun omwenteling; het veranderen van de vorm van de rotorbladen; toevoegingen op de rotorbladen waardoor de luchtstroom wordt beïnvloed (en geluid wordt beperkt).

Al deze opties staan in een zogenoemd Kennisbericht geluid van windmolens, in 2015 uitgebracht door het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieuhygiëne (RIVM). Waarom daar bij de bouw van de molen aan de A4 geen rekening mee is gehouden, is onduidelijk. De molen staat op nog geen 400 meter van de dichtstbijzijnde woningen.

RIVM noemt als verdere ‘oplossingen’: geluidsisolatie van huizen en het rekening houden met de windrichting bij het laten draaien van de molen.

Het Rijksinstituut geeft ook tips over maatregelen die voordat de bouw van een windmolen start genomen kunnen worden: neem innovaties die geluidproductie beperken, mee; presenteer een D3-simulatie over te verwachten geluidsoverlast aan omwonenden; betrek omwonenden bij de besluitvorming; kies als gemeente eventueel een eigen geluidnorm gezien de bijzondere lokale situatie.

Staat de windmolen er al dan beveelt RIVM het volgende aan: regulier overleg met omwonenden zodat problemen tijdig worden gesignaleerd; gebruik van een weerbericht voor 100 meter hoogte zou de omwonenden een beter beeld kunnen geven van het te verwachten geluid; gebruik geluidreducerende maatregelen, zoals ‘noise reduced operation’ of voorzieningen aan de wieken.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter