Nieuws
Beslissing toekomst Avalex naar 2019

Pas in 2019 zullen de zes gemeenten die eigenaar zijn van afvalbedrijf Avalex, waaronder Leidschendam-Voorburg, besluiten nemen over de toekomst van de onderneming. Dat blijkt uit interne Avalex-stukken. Oorspronkelijk zouden dit jaar knopen worden doorgehakt.

In oktober komen gemeenteraadsleden van de zes gemeenten bijeen om te bespreken wat te doen: Avalex verder ontwikkelen of de koers wijzigen. Onder dat laatste begrip wordt verstaan het opgaan van Avalex in een breder verband dan wel het uitbesteden van de diensten van Avalex aan ‘de markt’. Dat wil zeggen een commerciële onderneming.

Nu zijn de zes gemeenten eigenaar en opdrachtgever bij Avalex. De band is heel nauw. Die zou minder strak kunnen worden bij het model ‘verder ontwikkelen’. Daarvoor is dan wel onderling vertrouwen nodig. De gemeenten blijven dan worstelen met de verschillende rollen die zij hebben in relatie tot Avalex.

Bij een koerswijziging hebben de gemeenten alleen nog enige invloed op de strategie van de onderneming. Ze kunnen het beleid echter niet meer sturen. De vraag is of de dienstverlening dan beter en goedkoper zal zijn dan nu het geval is. Kostenvoordelen van de onderneming komen niet meer bij de gemeenten terecht.

Volgens Avalex levert de huidige samenwerking kostenvoordelen op. Door de aanwezige kennis en kunde is de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd. De betrokkenheid van de gemeenten bij Avalex beperkt bovendien de kwetsbaarheid. Als eigenaar/opdrachtgever kunnen de gemeenten de diensten en de te betalen prijs mede bepalen. Ook kunnen zij hun eigen beleid inzake duurzaamheid via Avalex vorm geven.

Nadat de raadsleden een keuze hebben bepaald zal Avalex die uitwerken. Daarna wordt dat rapport voorgelegd aan de college’s van B&W en de gemeenteraden. Pas als die het allemaal onderling eens zijn geworden, vallen definitieve besluiten.

Avalex ligt zwaar onder vuur. De gemeente Leidschendam-Voorburg overweegt het bedrijf juridisch aan te pakken omdat men de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente niet nakomt. Avalex wil later dit jaar een ‘product catalogus’ uitbrengen. Daaruit kunnen gemeenten diensten kiezen. Het afvalbedrijf werkt met een begroting van zo’n 36 miljoen euro. Leidschendam-Voorburg betaalt jaarlijks ongeveer acht miljoen euro aan de onderneming.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter