Burgemeester Klaas Tigelaar heeft binnen het zogenoemde districtscollege ingestemd met de sluiting van het politiebureau in Leidschendam-Voorburg gedurende de weekenden en andere kostenbesparende maatregelen. Die zijn nodig om een personeelstekort bij de politie te kunnen opvangen.

Het districtscollege bestaat uit de burgemeesters van het district D: Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar. Verder dit er een vertegenwoordiger van het openbaar ministerie (justitie) in en de korpschef van het district. Voorzitter is de Zoetermeerse burgemeester Charlie Aptroot. In Zoetermeer is ook het hoofdbureau van district D.

Al jaren vertrekken er bij de politie meer mensen dan er in dienst komen. Met name in de nacht en de weekenden leidt dat tot problemen. Door een aantal beleidsmaatregelen wil de politie mensen ‘vrij spelen’ om zo de problemen te kunnen aanpakken. Pas na de zomervakantie zullen gemeenteraadsleden tijdens een bijeenkomst op het politiebureau daarover worden geïnformeerd.

Sinds 4 juli is het politiebureau in Leidschendam-Voorburg in de weekenden gesloten. Al eerder werd bekend dat er ’s nachts met één auto minder gesurveilleerd wordt en dat kernactiviteiten van de politie eventueel samen met Wassenaar uitgevoerd moeten gaan worden. Uit een politiememo bleek dat er nog meer maatregelen op stapel staan: minder politie-inzet bij evenementen, minder leidinggevenden door clusteren basisteams, minder inzet van politie bij opvang verwarde personen. Daarnaast zou de politie moeten gaan werken met flexteams, zou de inzet van politie-vrijwilligers omhoog moeten, is er meer samenwerking met burgers en ondernemers nodig en moet het gebruik van internet en sociale media omhoog.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter