Nieuws
Provincie waarschuwt voor geldgebrek gemeenten

De provincie Zuid-Holland hekelt het feit dat de meeste coalitieakkoorden die in de gemeenten na de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart werden gesloten, niet of maar heel beperkt financieel zijn doorgerekend. ‘In veel gevallen is het dus de vraag of het financieel mogelijk zal zijn de uitgesproken ambities waar te maken’, aldus de provincie in een nota over de coalitievorming.

In Leidschendam-Voorburg werd het akkoord tussen VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP niet doorgerekend. Er ontbreekt ook een financiële paragraaf aan. Daarnaast werd bekend dat de gemeente dit jaar een begrotingstekort heeft van 4,4 miljoen euro (stand april) dat nog zal oplopen tot, mogelijk, negen à tien miljoen.

De provincie stelt dat men name in het gebied rond Den Haag de oude coalities vaak niet verder konden na de stembusgang (zo ook in Leidschendam-Voorburg). Formaties duurden veelal langer dan vier jaar geleden. Dat kwam door meer partijen, het aanstellen van een verkenner of informateur, en de drang naar raadsbrede akkoorden of zo te proberen de inwoners meer bij de akkoorden en het te voeren beleid te betrekken.

De bestuurskwaliteit van de individuele gemeenten en de bestuurlijke samenwerking in de Haagse regio is goed, stelt de provincie. Er wordt op gewezen dat in Leidschendam-Voorburg het thema bestuurscultuur een belangrijk item is . Dit om toe te werken naar een stabiel gemeentebestuur. In verschillende gemeenten is een grote verschuiving van het politieke landschap ontstaan zoals Leidschendam-Voorburg. Centrale thema’s in de Haagse regio zijn de verduurzaming, bereikbaarheid en het centraal stellen van de inwoner.

De provincie constateert dat er in de coalitieakkoorden veel aandacht is voor klimaatbestendigheid, hergebruik van met name afvalstoffen (circulaire economie), woningbouw zonder gasaansluiting, luchtkwaliteit, bouwen binnen de stad of het dorp, energie neutraal worden (meestal in 2040), mobiliteit (betere ontsluiting en beter openbaar vervoer) en leefbaarheid (gezonde en aantrekkelijke leefomgeving, veel aandacht voor groen).

De coalitie in Leidschendam-Voorburg kent de smalste basis van alle gevormde coalities in de provincie Zuid-Holland. VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP hebben maar 51 procent van alle raadszetels in handen. Zwijndrecht is koploper. Daar steunen alle negen partijen de coalitie. Dus een score van 100 procent.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter