Nieuws
Weer financiële klap gemeente

De gemeente kan naar 800.000 euro van de rijksoverheid als compensatie voor tekorten bij de ouderenzorg, jeugdzorg en zorg voor mensen zonder werk (sociaal domein) fluiten. De compensatie was voor de jaren 2016 en 2017. Nu blijkt dat de tekorten van de gemeenten in die twee jaren bij elkaar opgeteld niet boven de 3 miljoen euro uitkwamen; de grens voor compensatie.

Dat blijkt uit een brief van wethouder Jan Willem Rouwendal (financiën) aan de gemeenteraad. Hij baseert zich daarbij op de zogenoemde ‘meicirculaire’ van de minister van binnenlandse zaken, mevrouw Ollongren.

Tegenover de tegenvaller staat ook een meevaller. De gemeente krijgt iets meer geld van het rijk dan verwacht. De algemene uitkering valt dit jaar 150.000 euro hoger uit dan voorzien. In 2019 en 2020 is dat telkens 290.000 euro, in de twee jaren daarna 140.000 euro per jaar.

Rouwendal signaleert ook een aantal onzekerheden. Zo is het extra geld dat het rijk voor duurzaamheidsmaatregelen in de gemeenten heeft uitgetrokken nog niet verdeeld; komt er een andere verdeling van geld voor het sociaal domein binnen de algemene uitkering en kunnen lagere aardgasbaten voor het rijk mogelijk nog leiden tot financiële gevolgen voor de gemeenten.

Eerder dit jaar werd bekend dat de gemeente dit jaar 4,4 miljoen euro te kort kwam op de begroting en ook de gereserveerde 0,5 miljoen voor nieuw beleid er niet meer in zat. Na de zomer wil Rouwendal met nieuwe financiële berekeningen komen, ook hoe de coalitie nieuw beleid wil gaan financieren. Verwacht wordt dat het tekort verder zal oplopen naar 7,5 tot 10 miljoen euro, inclusief doorwerking in komende jaren.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter