Nieuws
Kadaster biedt geen uitkomst

Bij het kadaster zijn geen bewijzen te vinden dat gronden in de wijk Essesteijn waarvan de gemeente stelt dat die van haar zijn, ook echt eigendom van de gemeente zijn. Dat stelt de werkgroep snippergroen Wilgendreef, Rozentuin en Tulpentuin.

De werkgroep komt op voor de belangen van inwoners  die van de gemeente te horen hebben gekregen dat zij zich ten onrechte een stuk gemeentegrond hebben toegeëigend om toe te voegen aan hun tuin. Zij moeten die grond kopen of huren. Zo niet dan moet het landje ‘schoon’ worden teruggegeven aan de gemeente.

Op een bijeenkomst van leden van de werkgroep met medewerkers van het kadaster bleek dat het veldwerk dat ooit voor een grensbepaling werd gedaan onbruikbaar is om een juridische grens aan te geven. Het werk werd namelijk gedaan op grond van coördinaten, met onvoldoende maatvoering en onvoldoende referentiepunten. Er is dus alleen een schets.

De stukken bij het kadaster zijn bovendien niet in overeenstemming met de verkoop van de gronden in Essesteijn aan Nationale Nederlanden (in 1972) ten behoeve van woningbouw. Die grondverkoop was exclusief gronden waarop in de toekomst parkeerplaatsen zouden komen. Dat blijkt niet uit de gegevens van het kadaster. Voor de stelling dat de gemeente in 1975 met toestemming van Nationale Nederlanden middels veldwerk nieuwe erfgrenzen liet vastleggen, is geen bewijs gevonden.

De werkgroep heeft nu een gesprek aangevraagd met verantwoordelijk wethouder Jan Willem Rouwendal. Het project snippergroen is in de wijk Essesteijn (Voorburg) begonnen. Nog dit jaar zou het ook in de rest van de gemeente gestart moeten worden. Het project heeft de gemeente tot nu toe alleen maar geld gekost, met name omdat er een bureau (Eiffel) is ingeschakeld dat het project moet uitvoeren.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter