Het zal nog tot ver in 2019 duren voordat afvalbedrijf Avalex een nieuw systeem van sensoren in afvalcontainers combineert met een optimaal routesysteem voor de eigen auto’s waardoor containers efficiënt en snel geleegd worden. Alsdan kan het komen tot een betere dienstverlening en minder klachten van inwoners.

Dat blijkt  uit een notitie die het bestuur van Avalex aan de college’s van B&W van de gemeenten die in het bedrijf samen werken, waaronder Leidschendam-Voorburg, heeft gezonden. Overigens is de Avalex-top helemaal niet zeker dat het nieuwe systeem echt gaat werken, zo blijkt uit het stuk.

In september moeten de sensoren in de containers zitten. Daarna moet uitgedacht worden hoe dat systeem samen met beschikbare computertechnologie kan leiden tot een optimaal routesysteem, hoe dat systeem opgebouwd moet worden en hoe het onderhouden moet worden.

Avalex hoopt nog dit jaar te kunnen gaan proefrijden. In de loop van 2019 wil men dan, als alles goed gaat, de eerste routes volgens het nieuwe systeem inrichten en gaan rijden.

Het vorige college van B&W beloofde de gemeenteraad eerder dit jaar dat Avalex nog dit jaar ging starten met het optimale routesysteem, daarbij geholpen door de sensoren in de containers. Dat was kort voor de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart.

Destijds was er de nodige commotie rond de stortingen van afval bij containers en ook elders op straat. Dat werd enerzijds toegeschreven aan het nieuwe systeem van afvalophalen, anderszijds aan volle dan wel kapotte containers.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter