Nieuws
Evaluatie nieuw afvalsysteem laat op zich wachten

Avalex wil pas in oktober gaan meten wat het effect is geweest van de invoering van een nieuw afvalsysteem in Voorburg-Midden in 2017. Gecombineerd met de gegevens die beschikbaar waren bij de start kunnen dan conclusies getrokken gaan worden.

Dat blijkt  uit een notitie die het bestuur van Avalex aan de college’s van B&W van de gemeenten die in het bedrijf samen werken, waaronder Leidschendam-Voorburg, heeft gezonden. Het nieuwe systeem hield in dat burgers zelf afval moesten gaan scheiden. Die spullen worden door Avalex opgehaald; restafval moet de burger zelf wegbrengen.

Volgens het nieuwe college van B&W werkt het systeem niet goed. Het wordt dan ook niet in andere wijken ingevoerd voordat de gang van zaken in Voorburg-Midden is geëvalueerd.

Bij Avalex wordt ervoor gewaarschuwd dat uitstel bij de invoering van het nieuwe afvalsysteem geld kost. Er moet vaker afval worden opgehaald; er is meer restafval en de verwerkingskosten vallen hoger uit. Die rekening komt bij de gemeente terecht.

Er zijn overigens ook problemen met de inzameling van plastic, metaal en drankverpakkingen (PMD). Er wordt weliswaar meer ingezameld, maar er zitten in het afval meer spullen die er niet in thuis horen. Verwerkers keuren dus vaker aangeboden afval af. Dat kost geld bij de verwerking. Bovendien wordt er minder verdiend door verkoop van PMD.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter