Nieuws
Gemeente gaat door met project snippergroen

De gemeente zet het ‘project snippergroen’ door. Nog dit jaar zal het in de hele gemeente gaan draaien. Nu is dat alleen in de Voorburgse wijk Essesteijn het geval. Bij het project gaat het erom dat burgers zich volgens de gemeente ten onrechte stukjes groen hebben toegeëigend. Zij kunnen dit nu kopen, huren of ‘schoon’ teruggeven aan de gemeente.

In Essesteijn voert het bureau Eiffel het project uit. Voor de rest van de gemeente gaat dat Metafoor vastgoed en software b.v. uit Dronten doen. Dat bureau heeft volgens wethouder Jan Willem Rouwendal de economisch meest gunstige aanbieding gedaan. Metafoor werkte al voor 44 gemeenten inzake snippergroen en behandelde daarbij 25.000 individuele gevallen.

Volgens Metafoor  kunnen de kleinste stukjes snippergroen zorgen voor de grootste uitdagingen. Het bureau biedt een inventarisatie aan om oneigenlijk gebruik van gemeentegrond in beeld te brengen alsmede een plan van aanpak. Dat bestaat uit zeven stappen: voorbereiding en kennismaking; communicatie; projectmatig kerngerichte aanpak; dossiervorming in SnippergroenOnline; bepalen vervolgtraject; advies en uitvoering; rapportage en vastlegging.

Om de uitvoering van het snippergroenproject te vergemakkelijken heeft Metafoor een computersysteem ontwikkeld. Die bestaat uit een web-applicatie die positief bijdraagt aan de werkzaamheden tijdens snippergroenprojecten: SnippergroenOnline. Dat kent twee modules: SnippergroenInBeeld en SnippergroenInUitvoering.

Volgens Metafoor heeft 5 tot 10 procent van de burgers ten onrechte gemeentegrond in gebruik. Het aanpakken daarvan levert de gemeente financiële voordelen op:  door verkoop en verhuur worden opbrengsten gerealiseerd. Door een actief snippergroen beleid wordt bespaard op onderhoudskosten van de openbare ruimte. Daarnaast wordt de gemeentelijke organisatie in de toekomst niet langer geconfronteerd met kostbare en tijdrovende werkzaamheden in geval van ongewenste ingebruikname van openbaar groen.

Rouwendal belooft de gemeenteraad per kwartaal te informeren. In de idee van uitgestelde levering (nu kopen, te zijner tijd betalen) ziet hij niets. Deze regeling zou de gemeente zelf moeten gaan uitvoeren en dat kost extra tijd en menskracht. Voor mensen die niet kunnen betalen worden nu al per geval oplossingen gezocht, aldus de wethouder.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter