Nieuws
Sociale woningbouw op lange baan geschoven

De sociale woningbouw is, behalve voor de Rijnlandlaan, op de lange baan geschoven. Aan de Rijnlandlaan komen 48 sociale woningen. Die moeten eind 2019  klaar zijn. Voor sociale woningbouw aan De Star in Leidenschendam (107 woningen), op bedrijfsterrein Overgoo in Leidschendam (130 woningen) en in Klein Plaspoelpolder in Leidschendam (circa 30 woningen) is er nog geen zicht op realisatie.

Dat blijkt uit informatie die door B&W aan de gemeenteraad is geleverd. De plannen voor de sociale woningbouw dateren uit 2016. De gemeenteraad ging er destijds in meerderheid mee akkoord. Bij De Star frustreert de geluidhinder van de A4 de bouw. Pas begin 2019 komt er meer duidelijkheid over de planvorming. De kosten van geluidisolatie aan de woningen worden nu al geschat op 800.000 euro.

Wat Overgoo betreft is er volgens B&W pas na medio 2019 meer te zeggen over de plannen. In Klein Plaspoelpolder zijn de ideeën vooralsnog in de ijskast gelegd in afwachting van een studie naar de mogelijke komst van een brug over de Vliet inclusief een weg door de wijk. Dat zal gevolgen hebben voor de woningbouw daar. Ook hierover zal pas in 2019 duidelijkheid ontstaan.

In het coalitieakkoord van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP staat: ‘De gemeenteraad heeft al een besluit genomen over sociale woningbouw, dat we zullen uitvoeren’. Een termijn wordt daarbij echter niet genoemd. Formeel zou 30 procent van alle nieuwbouw uit sociale woningen moeten bestaan. Dat percentage wordt echter bij lange na niet gehaald. De afgelopen jaren is er vrijwel geen sociale woning gebouwd.

Met name de VVD is tegen meer sociale woningbouw. Met de nu gedane mededelingen inzake De Star, Overgoo en Klein Plaspoelpolder is het waarschijnlijk dat de sociale woningen daar er niet meer komen tijdens de regeerperiode van de huidige coalitie. Die loopt begin 2022 af.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter