Nieuws
Geen loodproblemen verwacht bij speelplaatsen

De gemeente verwacht geen problemen bij het provinciale onderzoek naar lood in de bodem onder speelplaatsen voor kinderen. Zoals Vlietnieuws deze week berichtte worden er zo’n 900 speelplaatsen in de provincie onderzocht op loodvervuiling in de bodem. Lood kan via de handen van kleine kinderen in de mond en het lichaam komen. Dat kan leiden tot een teruggang in de leervaardigheid.

‘De gemeente is betrokken bij het provinciaal onderzoek. De gemeente heeft alle digitale gegevens over de bodem aangeleverd aan het adviesbureau dat het onderzoek doet.  Op basis van de aangeleverde gegevens wordt onderzocht of er problemen in de bodem zijn te verwachten’, luidt de gemeentelijke verklaring.

‘Vervolgens worden de speelplaatsen geïnventariseerd en op de kaart geprojecteerd samen met de loodgegevens. Op basis van deze gegevens kan pas worden besloten of er op een bepaalde plek een nader bodemonderzoek moet plaatsvinden. De resultaten zijn bij Leidschendam-Voorburg nog niet bekend. De gemeente verwacht geen risico’s bij kinderspeelplaatsen omdat 98% van onze speeltoestellen in een schone ondergrond van valzand, kunstgras, rubbertegels of gietrubber staan. Er zijn maar een paar speeltoestellen die op een ondergrond van gras/open grond staan’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter