Nieuws
Plannen Meeslouwerpolder liggen stil

Er gebeurt voorlopig niets in de Meeslouwerpolder te Stompwijk. Eerst moet er een nieuw bestemmingsplan komen. Dat duurt nog zeker tot de zomer van 2019. Voor dat nieuwe bestemmingsplan zijn ook nog onderzoeken nodig inzake geluidhinder van de A4 en de bescherming van de natuur in de polder.

Het vorige college van B&W maakte bekend dat er in de polder zo’n 6000 vierkante meter kas ging verdwijnen. Het betrof oude en onrendabele kassen. In de plaats daarvoor kunnen grasland, recreatievoorzieningen of woningbouw komen.

Het gaat om het gebied tussen de Kniplaan en de Tuinbouwweg.  De plannen maken onderdeel uit van een herinrichting van de polder die erop gericht is het gebied aantrekkelijker en tegelijk economisch vitaler te maken.

Tussen de Tuinbouwweg en de Huyssitterweg krijgen bedrijven de kans uit te breiden en kunnen zich ook nieuwe bedrijven vestigen. Dat moeten dan wel bedrijven zijn uit het nabije gebied, met name ondernemingen die nu nog aan de Stompwijkseweg zitten.

Behalve de mogelijke woningbouw in het stuk tussen de Kniplaan en de Tuinbouwweg kan er in de polder ook beperkte woningbouw plaatsvinden bij de nieuw aan te leggen Verbindingsweg rond de kern van Stompwijk, en parallel aan de Stompwijkseweg/Dr. van Noortstraat. De woningbouw is vooral bedoeld voor Stompwijkers.

Eind 2018 wilde de gemeente met de uitwerking starten. Dat gaat nu dus niet door. Het nieuwe bestemmingsplan moet ook nog door een beroep- en bezwaarprocedure. Ook de gemeenteraad moet er nog mee instemmen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter