Nieuws
‘Coalitie ga aan de slag’

Hij erkent ruiterlijk dat het idee van GroenLinks was maar zelf was hij meteen enthousiast: Jacco van Maldegem, fractieleider van D66 in de gemeenteraad. Vanavond moeten B&W in de gemeenteraad met de billen bloot. Dit tijdens een door GroenLinks en D66 aangevraagd ‘interpellatiedebat’.

Eind maart waren er gemeenteraadsverkiezingen. Begin juni trad de combinatie VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP aan. Sindsdien zijn er volgens Van Maldegem alleen maar plannen en voornemens uitgesteld. ,,Er gebeurt niets’’, aldus de D66-voorman.

Zijn collega van GroenLinks, Jeroen van Rossum, noemt het optreden van B&W tot nu toe ‘bijna genant’. ,,En dan druk ik me nog voorzichtig uit. Toen dit college aantrad heb ik hen gevraagd of besturen een middel of een doel was. Ik vrees dat het voor drie dames en een heer een doel was: wethouder worden.’’

Van Rossum spreekt over ‘een wake-up call’ voor B&W. ,,Ga aan de slag! Als ze willen kan het. Er liggen al lang afspraken over duurzaamheid, sociale woningbouw, het verkeer in het Damcentrum. Breng vaart in de tent.’’

De voorman van GroenLinks kan zich niet voorstellen dat B&W het signaal negeren. ,,Ze moeten iets met ons geluid. Het helpt al als de zaak een beetje in beweging komt. Ze hadden zoveel ambities. Het dan alsmaar dingen uitstellen is gek.’’

Van Maldegem denkt dat financiële problemen bij de coalitie een grote rol spelen. ,,Voor de zomer vroeg ik om een financiële kadernota. Die kwam er niet in een verkiezingsjaar was de reactie. Het coalitieakkoord kent geen financiële onderbouwing. Daar zijn wij als gemeente vrij uniek in.’’

,,We zitten zes maanden na de verkiezingen. Ik vrees dat de coalitie nog veel meer dingen wil gaan uitstellen. Dat kan niet. Ze moeten keuzes maken. Nu doen B&W vrij weinig. Als de oppositie voor vanavond geen onderwerpen had aangedragen, was er geen gemeenteraadsvergadering geweest. Bij gebrek aan agendapunten. Dat is tenenkrommend.’’

,,Je ziet ook dat ze met meel in de mond praten. Bij een debat over duurzaamheid wil de PvdA ineens op een nationaal klimaatakkoord wachten. Als het over minibossen gaat vraagt de VVD zich ineens af wat die voor nut hebben. Initiatieven worden dood verklaard.’’

Op de vraag hoe realistisch het is nog actie van de coalitie te vragen, dik twee maanden voor de kerstvakantie en met een bijstelling van de begroting 2018 alsmede de meerjarenbegroting 2019-2022 voor de boeg, reageert Van Rossum: ,,Dat weet ik niet. Maar als ze iets willen kan het. Ik vond niets zeggen niet ok.’’ Van Maldegem: ,,Er zijn vast dingen die nog wél kunnen.’’

De GroenLinks-fractieleider wil nog wel iets kwijt over het financiële argument (er is geen geld; we moeten gaan bezuinigen) dat de coalitie wellicht zal hanteren als vergoelijking voor het eigen gedrag. ,,Het is niet waar dat er geen cent is. Voor het Damcentrum is geld gereserveerd. De sociale woningbouw wordt door externe partijen betaald. Geld is een drogreden.’’

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter