Nieuws
Sociale woningbouw naar 2025

Het duurt nog tot 2025 voordat de huidige plannen inzake sociale woningbouw zijn uitgevoerd. Het gaat in totaal om 423 woningen waarvan ontwikkelaars er 188 moeten realiseren, de rest moet van woningbouwcorporaties komen.

Dat hebben B&W de gemeenteraad schriftelijk bericht. Onder het vorige college van B&W bestaande uit GBLV, D66, PvdA en Groenlinks is er geen enkele sociale woning gerealiseerd.

De bouwplannen voor de periode 2018-2025 betreffen: De Star 107, Rijnlandlaan 48, Klein Plaspoelpolder 30, Van Alphenstraat 38, Stompwijk 20, Schakenbosch 30, Leidschendam-Centrum 20, Overgoo 130.

De plannen omvatten 19 procent van de totale woningbouw in de genoemde periode. Dat is ver onder de grens die in het coalitieakkoord van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP staat: gemiddeld 30 procent.

De Star, Rijnlandlaan, Klein Plaspoelpolder, Overgoo en Schakenbosch waren voorstellen van de vorige coalitie waarmee de gemeenteraad al heeft ingestemd. De ideeën inzake De Star, Rijnlandlaan en Overgoo werd medio 2016 door B&W gelanceerd. De woningen zouden er binnen twee jaar staan. Klein Plaspoelpolder en Schakenbosch dateren van vorig jaar. Ook over Stompwijk werd toen al gesproken.

In het coalitieakkoord van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP staat alleen dat men al genomen besluiten van de gemeenteraad over sociale woningbouw zal uitvoeren. Over nieuwe bouwplannen wordt niet gerept.

Volgens afspraken inzake de regio Haaglanden moeten de woningcorporaties voor 2025 nog eens 515 extra sociale woningen in de gemeente realiseren. Door een oude afspraak met B&W moeten er daarnaast nog eens 50 tot 100 sociale woningen bij komen voor 2021. Over de realisatie van deze twee deals is wethouder Juliette Bouw in gesprek met de corporaties. Ze wil bovendien een ambtelijke ’taskforce’ opzetten die de sociale woningbouw moet coördineren.

De gemiddelde wachttijd voor iemand die nu een sociale woning zoekt in de gemeente beloopt nu 48 maanden (4 jaar). In 2017 was dat nog 43 maanden. Binnen de regio Haaglanden is de wachttijd nu 52 maanden. In de gemeente zoeken ruim 6700 mensen jonger dan 27 jaar een passende woning.

De huidige coalitie zit er formeel tot maart 2022. Dan zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter