Nieuws
Debat over politie blijft uit

Ondanks het feit dat alle politieke partijen het belang van de veiligheid voor de inwoners benadrukken, heeft er nog altijd geen debat plaatsgevonden in de gemeenteraad over de politiezorg. Dat beraad werd eerder, in juni en juli, uitgesteld. De laatste keer omdat de gemeenteraadsleden eerst een bezoek wilden brengen aan het politiebureau om daar een uiteenzetting te krijgen over de lokale politiezorg. Dat bezoek heeft twee weken geleden plaatsgevonden.

Eerder dit jaar zond de burgemeester de gemeenteraad een brief over de politiezorg. Daarin stond dat het politiebureau voortaan in de weekenden dicht ging. Ook gaf hij aan dat er ’s nachts met één auto minder gesurveilleerd werd en dat kernactiviteiten van de politie eventueel samen met Wassenaar uitgevoerd moesten gaan worden. Uit een memo van de politie, waarover Vlietnieuws.nl berichtte, bleek dat er nog meer maatregelen op stapel stonden: minder politie-inzet bij evenementen, minder leidinggevenden door clusteren basisteams, minder inzet van politie bij opvang verwarde personen.

Daarnaast zou de politie moeten gaan werken met flexteams, zou de inzet van politie-vrijwilligers omhoog moeten, is er meer samenwerking met burgers en ondernemers nodig en moet het gebruik van internet en sociale media omhoog.

De ingrepen bij de politie werden ingegeven door gebrek aan menskracht en geld. In de gemeenteraad waren er vele vragen over de effecten van de maatregelen op de veiligheid van de inwoners. Wat er met de gegeven antwoorden gebeurt is volstrekt onduidelijk, zo lang de gemeenteraad geen debat over de zaak voert.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter