Vlietnieuws heeft de afgelopen zomer de nodige aandacht besteed aan zogenoemde ‘verweesde borden’: verkeersborden die ooit eens zijn opgehangen of neergezet maar die geen functie meer hebben of waarvan die functie achterhaald is. B&W hebben nu besloten tot een Beheersplan verkeersvoorzieningen. Met dat plan moeten een goed beheer en onderhoud van de borden gewaarborgd worden. Volgens B&W is het, om de weggebruiker tot veilig gedrag te brengen, nodig dat de aanwezige borden ‘wettelijk en functioneel’ zijn en dat ze jaren mee kunnen. De kosten van het project worden meegenomen in de meerjarenbegroting 2019 – 2022.

Om de gemeenteambtenaren te hulp te zijn hierbij nog enkele ‘vreemde’ borden. Ten eerste de oversteekplaats Rembrandtlaan / Prinses Margrietlaan in Voorburg. Half afgemaakt en ‘afgeschermd’ door wrakke hekjes waarvan er één zelfs de helft van het zebrapad blokkeert. Dan het fietspad Veursestraatweg richting Leidschendam, hoek Noordsingel. Een voorrangsbord voor fietsers? Kennelijk ‘vergeten’ dat er even verder een stoplicht staat. Mocht het voor de passerende automobilisten gedacht zijn; die zien het bord niet omdat het te ver van de weg af staat.

 

Aan de overkant van deze kruising ligt, evenwijdig aan de Noordsingel ook een fietspad. Tenminste, zo beschouwt iedereen het. Het wordt ook zo aangegeven, komende uit Leidschendam. Bij de gemeente denken – of moet het zijn ‘dachten’ – ze daar kennelijk  anders over getuige de borden die toch echt voor automobilisten bestemd lijken, inclusief een bord voor wagens die de Noordsingel op willen rijden. En dat recht voor de tuin van een nieuwbouwwoning.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter