Nieuws
Gemeente zit financieel klem

De financiële lasten van de gemeente zijn blijvend hoger dan de inkomsten. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken, beheerder van het Gemeentefonds waaruit gemeenten geld van de rijksoverheid krijgen, bekend gemaakt. Waren in 2014 de baten nog 5,3 procent hoger dan de lasten, inmiddels zijn de lasten 0,1 procent hoger. Dat betekent dat de gemeente in de toekomst geen financiële ruimte meer heeft.

De kans dat de gemeente schulden terug kan betalen is tussen 2014 en 2017 enorm gedaald. Die kans staat nu op 8 procent. In 2014 was dat nog 60,8 procent. Tussen 2014 en 2017 is er geen verbetering opgetreden bij de zogenoemde solvabiliteit: de vraag of de gemeente aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Dat is de gemeente voor ongeveer 42 procent.

Tussen beide jaren bleef ook de situatie inzake de mogelijkheid om financiële tegenvallers op te vangen en nieuw beleid te financieren, ongewijzigd. De gemeente is daar maar voor een heel klein deel (ruim 4 procent van de begroting) toe in staat.

Dit jaar werkt de gemeente met een begroting van 198 miljoen euro. Omgerekend per inwoner is dat een last van 2643 euro. In 2014 was die last nog 2935 euro. Het meeste geld gaat op aan het sociaal domein (zorg ouderen, jeugd en werklozen): 41 procent. Het bestuurlijke apparaat is goed voor 21,7 procent.

De gemeente kreeg de afgelopen jaren veel meer geld van de rijksoverheid via het gemeentefonds: in 2017 was dat ruim 96 miljoen euro; in 2014 net geen 75 miljoen euro. Dit jaar zou de uitkering moeten stijgen naar 103 miljoen euro.

B&W maken binnenkort bekend hoe het staat het de financiën in 2018 en wat de financiële plannen zijn voor de jaren 2019 – 2022. Begin dit jaar bleek al dat de gemeente dit jaar geen 0,5 miljoen euro zou overhouden, doch ruim 4 miljoen euro te kort kwam.

Voorspeld werd dat het tekort dit jaar nog verder zou oplopen, mogelijk zou verdubbelen. Voor de periode 2019 – 2022 stond er al een min in de boeken van 3 tot 5 miljoen euro per jaar. Met de doorwerking van het tekort in 2018 zouden die bedragen hoger worden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter