De sloop van het vroegere CBS-gebouw aan de Bruinings Ingenhoeslaan in Voorburg wordt dit jaar niet afgerond. En de nieuwbouw begint eerst midden volgend jaar. Dat blijkt uit een nieuwsbrief van de gemeente aan de omwonenden.

Half oktober is de sloop van het gebouw tot de vloer van de eerste verdieping klaar. Het sloopterrein wordt dan opgeruimd. Daarna stopt de sloop voor een periode. Als laatste wordt naar verwachting eind van dit jaar of begin volgend jaar het resterende deel boven de kelder gesloopt.

De kelder wordt niet gesloopt. Deze wordt straks gebruikt als parkeerkelder voor de nieuwbouw. Tijdens de bouw worden de laatste kleine sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Binnenkort wordt begonnen met het verder voorbereiden van de start bouw. Hierbij is in september gestart met het kappen en verplaatsen van enkele bomen rond de locatie.

Het nieuwbouwplan grenst straks direct aan park ‘t Loo. De gemeente en de ontwikkelaar hebben de afgelopen maanden uitgebreid onderzocht hoe de overgang van het park naar de nieuwbouw moet worden vormgegeven. Hierbij is zoveel mogelijk de input van inwoners voor het ontwerp van park ’t Loo en het Waterspoorpark gebruikt. Verder zijn het huidige park en de bestaande bomen als basis gebruikt voor het ontwerp. Vanuit deze basis is gezocht naar een nette overgang richting de nieuwbouw en inpassing van het bestaande waardevolle groen. Daarbij is  gekeken naar welke bomen gezond zijn en kunnen blijven staan of binnen het gebied verplaatst moeten worden en welke gekapt moeten worden omdat ze nauwelijks toekomstwaarde hebben. Uiteindelijk komen er meer bomen terug dan dat er gekapt worden.

In het nieuwe plan vervalt het deel van de Prinses Beatrixlaan dat langs de nieuwbouw loopt. Daarvoor in de plaats wordt een  wandel-/fietspad in de groene parkstrook tussen de nieuwbouw en het water aangelegd. Als in de eerste helft van 2019 de sloop is afgerond en de omgevingsvergunning bouw is verleend, kan de realisatie van de nieuwe woonwijk starten.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter