Nieuws
Gemeente gaat bezuinigen

De coalitie van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP gaat met ingang van 2020 bezuinigen. Vooralsnog gaat het om een bedrag van dik twee miljoen euro per jaar. Op welke beleidsterreinen er gekort gaat worden zal met de gemeenteraad worden uitgemaakt.

Dat heeft wethouder Jan Willem Rouwendal (financiën) laten weten. Aanleiding voor de ingreep vormt een bericht – de zogenoemde septembercirculaire – van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat de gemeente de komende jaren veel minder geld krijgt van het rijk dan waarop men gedacht had.

Het bericht kwam in september toen Rouwendal en zijn collegae binnen B&W de meerjarenbegroting 2019 – 2022 al hadden opgesteld. In die stukken stond dat de gemeente in 2022 uit de financiële zorgen zou zijn en zo’n 300.000 euro zou overhouden. In de tussenliggende jaren zouden de tekorten steeds minder worden.

De septembercirculaire maakte duidelijk dat de gemeente over de periode 2018 – 2022 in totaal vijf miljoen euro minder van het rijk krijgt. Daardoor lopen de reeds voorziene tekorten op, en slaat het positieve saldo van 2022 om in een tekort.

Volgens B&W moet er gereageerd worden om de jobstijding. Extra bezuinigen in 2019 lukt niet meer. Een greep doen in de reserves ook niet. Die worden al belast. Bovendien zijn er nog andere risico’s waar rekening mee gehouden moet worden.

Rouwendal en zijn collegae houden bij de beslissing om te gaan bezuinigen ook rekening met de periode na 2022 en zich voor die tijd aandienende tegenvallers van naar het zich nu al laat aanzien ruim 6 miljoen euro.

Het bedrag van dik 2 miljoen euro staat nog niet exact vast. Formeel nemen B&W de taak op zich jaarlijks 1 procent op de begroting te besparen. Voor 2020 komt dat neer op 2,3 miljoen euro. In latere jaren kan dat meer worden.

De mededeling van het ministerie kwam zo laat dat de meerjarenbegroting 2019 – 2022 niet meer kon worden aangepast. Daarin stond nog dat er niet bezuinigd ging worden en dat er genoeg geld was om financiële risico’s op te vangen. Verder werd verwezen naar inkomsten uit de verkoop van aandelen in energiebedrijf Eneco. Daaruit kan 80 tot 100 miljoen euro binnen komen.

Rekening houdend met de septembercirculaire komt de coalitie op de begroting voor dit jaar 5,3 miljoen euro  te kort. In 2019 is dat 7,1 miljoen euro en vervolgens 5,9 miljoen (2020), 2,6 miljoen (2021) en 0,4 miljoen (2022). De tekorten van dit en volgend jaar worden grotendeels opgevangen door een greep te doen in de financiële reserves van de gemeente.

Voor 2018 werd begin dit jaar een tekort van 4,4 miljoen euro voorspeld. Dat staat inmiddels door mee- en tegenvallers op 3,4 miljoen euro, aldus Rouwendal. Daarbij zijn wel uitgaven ter hoogte van 2 miljoen euro naar 2019 geschoven, net als investeringen ter waarde van 1,5 miljoen euro. Het tekort opvangen kan alleen nog door de financiële reserves aan te spreken.

Het tekort in 2019 willen B&W ‘dekken’ door 3,2 miljoen euro uit de reserves van de gemeente te halen. Dit om ‘zware’ bezuinigingen te voorkomen. Daarnaast mikt men op baten door als gemeente efficiënter te gaan werken, voorzieningen slimmer te gaan gebruiken en – met partners – goedkoper te maken. Verder gaan de lasten omhoog.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter