Nieuws
Commercieel afvalbedrijf goedkoper

Een commercieel afvalbedrijf werkt goedkoper dan Avalex dat in handen is van zes gemeenten waaronder Leidschendam-Voorburg. Dat staat in een zogenoemde Impactanalyse die Proof adviseurs heeft gemaakt voor het bestuur van Avalex. De eigenaren van het afvalbedrijf moeten gaan beslissen wat zij in de toekomst met de onderneming willen.

De commerciële partij is goedkoper omdat die zakelijker werkt dan Avalex, meer slagkracht heeft, beter let op hetgeen de concurrentie doet en scherp stuurt op het financiële resultaat. In het rapport worden de afvalbedrijven Renewi en Remondis genoemd als ondernemingen die de afvalverwerking van Avalex kunnen overnemen.

Volgens Proof adviseurs moeten de zes gemeenten eerst uitmaken wat zij willen: Avalex door ontwikkelen of de koers wijzigen. Kiest men voor het laatste dan zijn er twee mogelijkheden: aansluiten bij een ander bedrijf of het afvalbeleid uitbesteden aan een commerciële onderneming. In beide gevallen houdt Avalex op te bestaan als zelfstandige organisatie.

Indien ervoor gekozen wordt Avalex door te ontwikkelen houden de gemeenten invloed op het beleid; anders niet. Bij het door ontwikkelen houden de gemeenten mogelijkheden hun eigen beleid te realiseren. Het risico is echter dan men het onderling niet eens wordt, er stagnatie optreedt en men het vertrouwen kwijt raakt.

Een koerswijziging is kansrijk als de gemeenten niet meer geloven in de onderlinge samenwerking en afstand willen doen van Avalex. De zes moeten dan wel unaniem zijn, ook over de onderneming waarmee men in zee gaat. Als gesproken wordt over aansluiting bij een ander bedrijf kan gedacht worden aan HVC (afvalbedrijf voor 46 gemeenten met hoofdkantoor in Alkmaar), dan wel de gemeentelijke afvalbedrijven van Den Haag, Zoetermeer en/of Leiden.

Proof adviseurs stellen dat ook Avalex wil besparen. Dat wil die onderneming doen door: efficiëntere inzet van mensen en auto’s (besparing 10-20 procent); opvullen overcapaciteit laadstation Delft; verhuur deel hoofdkantoor in Den Haag; meer diensten aanbieden zonder grote investeringen. Probleem bij dit alles: het beperkt de flexibiliteit van Avalex. Tussentijds aanpassen van de dienstverlening zit er niet meer in.

De Impactanalyse wordt op woensdag 17 oktober met burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden besproken tijdens een bijeenkomst op het Raadhuis in Leidschendam-Voorburg. Overigens melden Proef adviseurs wel dat een individuele gemeente die uit Avalex wil stappen, een stevige rekening krijgt. Het gaat dan om uittredingskosten, frictiekosten en desintegratiekosten. Die begrippen worden niet verder uit de doeken gedaan.

De gemeente betaalt nu 7,7 miljoen euro per jaar aan Avalex. Dat bedrag wordt teruggehaald middels de afvalstoffenheffing die inwoners moeten betalen. Die stijgt komend jaar met zes procent: gemiddeld 17,50 euro. Daarnaast betaalt de gemeente uit de begroting nog eens 1,3 miljoen euro extra aan het afvalbeleid. Dit om te voorkomen dat de heffing nog verder omhoog zou gaan.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter