Nieuws
Voortbestaan Veur Theater aan zijden draad

Het voortbestaan van het Veur Theater, Damlaan Leidschendam, hangt aan een zijden draad. De directie heeft afgelopen vrijdag van wethouder Astrid van Eekelen te horen gekregen dat men geen subsidie krijgt. De gemeente heeft er het geld niet voor.

In januari diende het Veur Theater een aanvraag in voor 37.000 euro subsidie per jaar. Het toenmalige college van B&W liet die aanvraag echter liggen gezien de naderende gemeenteraadsverkiezing (eind maart) en de vorming van een nieuwe coalitie.

Het Veur Theater bestaat nu vijf jaar. Vanaf het  begin draaide men zonder subsidie. Wel kreeg men een aangepaste, lage, huur van de gemeente. Het gebouw waarin het theater zit is van de gemeente. Onlangs werd bekend dat de gemeente erop zint het pand te verkopen.

De subsidie die het Veur Theater aanvroeg was bedoeld voor publiciteit en promotie, programmering (jeugd en klassiek), personele ondersteuning, onderhoud en organisatie. De directie gaf toen al aan dat men het zonder het geld niet meer zou redden.

Het theater draait al jaren quitte dan wel met lichte verliezen. Er is derhalve geen geld voor grootschaliger onderhoud, vervanging van technische apparatuur bij einde levensduur en een bredere programmering. Ook kan er geen financiële buffer worden opgebouwd.

Men werkt alleen met vrijwilligers. In het Veur Theater vinden jaarlijks 350 activiteiten plaats waaronder 120 voorstellingen. De directie gaf aan dat de toestand alleen nog vol te houden was door te snijden in de programmering en minder verliesgevende maatschappelijke activiteiten te doen. Desondanks zal het theater financieel in een neerwaartse spiraal terecht komen, zo luidt de boodschap.

Voor de verkiezingen bepleitten politici meer geld voor de cultuursector waaronder ook voor het Veur Theater. In het coalitieakkoord van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP is geen extra geld voor cultuur uitgetrokken. Er wordt een nieuw actieplan cultuur aangekondigd ‘met ruimte voor ondernemerschap’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter