De gemeente krijgt een gele kaart van de provincie. Op zes terreinen waarop de provincie toezicht houdt, scoort de gemeente er maar op twee een groene kaart. Daarnaast zijn er twee gele en twee rode kaarten. Geel is er onder meer voor het financiële beleid. De begroting is niet in evenwicht. Met andere woorden: de gemeente scoort rode cijfers.

Dat blijkt uit de rapportage interbestuurlijk toezicht 2017 die het provinciaal bestuur heeft opgesteld. Rood is er voor de wijze waarop de gemeente zich voorbereidt op een nieuwe Omgevingswet. Vergunningverlening, toezicht en handhaving hadden in 2017 al geregeld moeten zijn. Daarnaast zijn bestemmingsplannen nog niet conform een verordening ruimte uit 2014.

Behalve een gele kaart voor het financiële beleid is die er ook voor het archief- en informatiebeheer. Groen is er voor het monumentenbeheer en de huisvesting van statushouders (asielzoekers die mogen blijven). Bij een gele kaart vraagt de provincie nadere informatie; bij rood worden nadere afspraken nodig geacht.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter