Nieuws
Sociale servicepunten werken niet

De sociale servicepunten die medio 2016 werden opgezet, werken niet zoals bedoeld. Komend jaar moet beslist worden wat er mee gaat gebeuren. Tot die tijd moet bekeken worden of de aangeboden diensten uitgebreid en verbeterd kunnen worden.

Het sociaal servicepunt startte op 15 augustus 2016. Het was bedoeld om alle inwoners die hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen en leven, te helpen. De servicepunten waren een initiatief van welzijnsorganisatie Woej, MEE Zuid-Holland (steun voor mensen met een beperking), Kwadraad (maatschappelijk werk) en Sport&Welzijn.

Het sociaal servicepunt geeft informatie, advies, persoonlijke begeleiding en praktische ondersteuning. Bijvoorbeeld bij de vraag hoe u met bepaalde situaties om moet gaan, hoe u hulp kunt inzetten en welke regelingen er voor u zijn. Het servicepunt is actief op de terreinen opvoeden & opgroeien, wonen, welzijn, (vrijwilligers)werk, inkomen, schulden en gezondheid. De sociale servicepunten houden spreekuren; ter plekke of telefonisch.

Vanaf het begin waren er klachten over de servicepunten. Er zijn er te weinig (alleen bij de Groene Loper in Voorburg en De Plint in Leidschendam), ze waren te beperkt open (2,5 uur per week) en telefonisch slecht bereikbaar. Veelal bleek de hulp alleen te bestaan uit doorverwijzen naar een andere instantie.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter