Nieuws
De volgende financiële klap

Terwijl de inkt van de bijgestelde begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2022 nog maar net droog is, krijgt de coalitie een nieuwe financiële tegenvaller te verwerken. De jeugdhulp via bureau H10, waarvan ook Leidschendam-Voorburg deel uit maakt, kost dit jaar 30 miljoen euro meer dan voorzien. De rekening voor Leidschendam-Voorburg beloopt 2,1 miljoen euro.

Dat is gebleken uit een analyse die binnen H10 is uitgevoerd nadat eerder dit jaar al bleek dat er veel meer jeugdhulp werd gedeclareerd dan gedacht. De tegenvaller is nog niet verwerkt in de begroting 2018 noch in de meerjarenbegroting 2019 – 2022. Binnen H10 is nu besloten een plan van aanpak te maken. Per aanbieder van zorg – dat zijn er 172 – wordt bekeken waaraan de kostenstijging is toe te schrijven. Daarnaast wordt gekeken naar maatregelen bij de contracten voor jeugdhulp (206 in totaal). Ook lokaal gaan de partners in H10 actie ondernemen om de kostenstijgingen te beperken.

B&W zijn al enige tijd op de hoogte van de nieuwe financiële tegenvaller. Bij een debat in de gemeenteraad over de jeugdhulp op dinsdag 9 oktober, meldde wethouder Juliette Bouw het financiële onheil echter niet.

Bij de opvang van statushouders (asielzoekers die mogen blijken) kan de gemeente overigens een meevaller van enkele tonnen noteren. De rijksoverheid geeft meer geld voor die opvang. Leidschendam-Voorburg moet dit jaar 104 statushouders huisvesten. Voor 2019 is er nog geen cijfer bekend. Ongeveer de helft bestaat uit familieleden van statushouders die hier al zijn.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter