Rijkswaterstaat heeft een voorstel op tafel gelegd voor de aanpak van de N14 en de gelijkvloerse kruisingen in Leidschendam-Voorburg. De werken omvatten echter veel meer dan het ongelijkvloers maken van die kruisingen.

Dat bleek op een informatieavond over de aanpak van de N14. Als alle partijen akkoord gaan en zich geen onverwachte omstandigheden voordoen zouden de werken voor 2028 afgerond kunnen zijn.

B&W van Leidschendam-Voorburg zijn al vast achter het voorstel van Rijkswaterstaat gaan staan. De gemeenteraad zou dat in december ook moeten doen.

De wegen Prins Bernhardlaan – Noordsingel en Mgr. van Steelaan – Heuvelweg gaan in de toekomst onder de N14 door.

Komende vanaf de A4 kan verkeer op de N14 rechtaf slaan de Noordsingel op en even verder ook de Heuvelweg op. Op beide kruisingen kan men ook links af slaan richting Prins Bernhardlaan en Mgr. van Steelaan. Op de N14 komende vanuit Wassenaar kan men op beide kruisingen zowel rechts als linksaf slaan. Dit alles zonder dat er stoplichten aan te pas komen.

Wie op de Prins Bernhardlaan en Mgr. van Steelaan naar de N14 rijdt kan wel rechtsaf de N14 op (richting A4) maar niet meer links af richting Wassenaar. Bij de opritten van de N14 komen wel stoplichten. Dat is nodig omdat de N14 te smal is om zo maar op de rijden.

Automobilisten die op de Noordsingel en Heuvelweg richting N14 rijden kunnen ook alleen nog rechtsaf, dus richting Wassenaar. Linksaf naar de A4 kan niet meer. Bij de opritten van de N14 komen wel stoplichten. Dat is nodig omdat de N14 te smal is om zo maar op de rijden.

In de plannen zijn drie rotondes/keerlussen opgenomen: op de Prins Bernhardlaan tussen de begraafplaats en Tulpentuin; op de Noordsingel kruising Weigelia; op de kruising Mgr. van Steelaan-Distelweide-Kersengaarde.

Hierdoor kan verkeer dat normaliter de N14 niet in de gewenste richting op kon rijden, dat alsnog doen. Dat geldt echter niet voor automobilisten die vanaf de Mgr. van Steelaan de N14 richting Wassenaar op willen. Zij moeten in de toekomst de Hofzichtlaan en Bezuidenhoutseweg nemen.

De kruising Heuvelweg-Lavendel-IJsvogellaan wordt opnieuw ingericht, net als de kruising Heuvelweg-Weigelia-Sperwerlaan.

Volgens Rijkswaterstaat betekent het plan dat de filevorming ongeveer met een derde afneemt en dat N14 25 procent meer auto’s kan verwerken als nu het geval is.

Er is nog niet naar de milieueffecten van de plannen gekeken, noch naar nieuwe maatstaven van de Wereld gezondheidsorganisatie inzake geluidoverlast. Ondergrondse leidingen en kabels kunnen nog roet in het eten gooien. Verder is er nog de ruimtelijke inpassing.

Over de kosten wil Rijkswaterstaat geen uitspraak doen. Voor het project N14 is tezamen met werken aan de A4 tussen Rotterdam en Leidschendam 453 miljoen euro beschikbaar. Deskundigen betwijfelen sterk of dat genoeg is.

Door de werken zullen fietsroutes aangepast moeten worden. Daarbij hoopt Rijkswaterstaat op financiële bijdragen van andere partijen zoals de provincie en de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Overigens zal ook trambaan 19 die nu via de Noordsingel naar Weigelia loopt verlegd moeten worden. De baan zou straks een tracé krijgen achter het BP-tankstation langs. Nu ligt de trambaan in de middenberm.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter