Nieuws
Bezuinigingen minder dan voorspeld

B&W willen over de jaren 2020 – 2022 minder bezuinigen dan eerder is gemeld. Bij het aanbieden van de meerjarenbegroting 2019-2022 gaven B&W aan dat er in die jaren 1 procent van de begroting af moest. Komend jaar beloopt de begroting 227 miljoen euro. In de jaren daarna zal dat bedrag hoger zijn. Uit een brief aan de gemeenteraad blijkt nu dat B&W in de jaren 2020 – 2022 willen volstaan met 2,2 miljoen euro per jaar aan bezuinigingen. Dat is dus minder dan 1 procent van het begrotingstotaal in het betreffende jaar.

In dezelfde brief geven B&W te kennen dat er sinds het verschijnen van de meerjarenbegroting op 5 oktober al weer nieuwe tegenvallers zijn uiteenlopend van 60.000 euro dit jaar naar 115.500 euro in de komende jaren. Dit jaar rekent het stadsbestuur nu met een tekort van 5,4 miljoen euro. Komend jaar komt dat uit op 7,2 miljoen. In 2020 staat er onder de streep een min van 3,8 miljoen euro. In 2021 zit de gemeente ook nog in rode cijfers: -534.000 euro. Voor het verkiezingsjaar 2022 wordt een overschot gemeld van 1,7 miljoen euro.

De financiële resultaten in de jaren 2020-2022 worden maatgevend beïnvloed door de bezuinigingen van 2,2 miljoen euro per jaar. In 2018 en 2019 halen B&W telkens 2 miljoen euro extra uit de reserves om de gaten in de begroting te dichten.

De coalitie heeft sinds het aantreden op 6 juni bijna een half miljoen euro besteed aan nieuw beleid; vooral aan onderzoek. Daarnaast ging er 90.000 euro extra op aan de salarissen van de wethouders nu die met z’n vieren zijn er ook allemaal full-time werken. Qua onderzoek ging 50.000 euro naar het taboeloos onderzoek inzake bereikbaarheid en doorstroming Leidschendam-Centrum. Aan het afvalprobleem werd 150.000 euro uitgegeven, deels ook voor nader onderzoek. Aan het Damcentrum-gebied werd 75.000 euro besteed. Dat geld ging op aan het opnieuw kijken naar de zogenoemde ‘parkeerbalans’, de idee een extra verdieping in parkeergarage onder Leytsche Hof te maken, bestrijding winkelleegstand, overleg met de provincie inzake het Sluiscomplex en het ondernemersfonds. De rest ging naar kleinere onderwerpen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter