De eisen die gemeenten stellen inzake duurzaamheid, sociale woningbouw en parkeren frustreren bouwplannen. Dat stelt het bureau Fakton in een rapport dat voor het provinciaal bestuur is gemaakt. Fakton is gespecialiseerd in ruimte en vastgoed. Voor het rapport werd met alle bij de woningbouw betrokken partijen gesproken.

Eisen inzake duurzaamheid leiden ertoe dat al bestaande bouwplannen moeten worden herzien. De norm dat een bepaald percentage woningen in de sociale sector moet zitten, wordt te strak gehanteerd. Die geldt vaak ook bij projecten waar dat niet nodig is of de buurt er niet om vraagt.

Parkeereisen kunnen neerwaarts bijgesteld worden als er gezorgd wordt voor goed openbaar vervoer. Is er daarover geen besluit genomen, dan is het beter de ontwikkeling van een bouwplan stil te leggen.

Gemeentebesturen lieten Fakton weten dat woningbouwplannen nu soms stuiten op provinciale eisen inzake economie of landschap terwijl de provincie van de andere kant bijna eist dat de gemeenten meer woningen bouwen.

De strikte eisen van de provincie inzake aantallen te bouwen woningen sporen vaak niet met ‘de markt’. Die bouwt waar behoefte aan is. Hardnekkige leegstand is een probleem. Ombouw van leegstaande kantoren leidt niet automatisch tot aantrekkelijke woningen. En een leegstandsverordening is problematisch om mee te werken. Wat bouw op of bij bedrijfsterreinen betreft; daar vormen overlast gevende ondernemingen een probleem.

Het strategisch gedrag van ontwikkelaars en bouwers speelt de gemeenten ook parten. Die pikken er de beste projecten uit terwijl andere, reeds goedgekeurde projecten, blijven liggen. Op woningbouwcorporaties hoeven gemeenten niet echt meer te rekenen. Die hebben veelal geen geld meer, duurzaamheid kost hen geld en regels inzake operatiegebieden doet hen veelal vertrekken.

De provincie heeft tussen 2016 en 2026 behoefte aan 130.500 nieuwe woningen. Op papier zijn er plannen voor de bouw van 149.000. Daarvan moet driekwart binnen de bebouwde kom neergezet worden. In maar 30 procent van de gevallen is dat op gemeentegrond. Dat beperkt de invloed van de gemeenten.

De provincie wil op vijftien locaties de woningbouw stimuleren. Rondom Leidschendam-Voorburg zijn dat: Den Haag Beatrixkwartier, Den Haag Binckhorst, Rijswijk Plaspoelpolder.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter