De gemeente voorziet een financiële tegenvaller nu de rijksoverheid vanaf 1 januari 2019 een abonnementstarief invoert voor zorgkosten binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Het betreft daarbij vooral ouderen en andere inwoners die zorg nodig hebben.

Het rijk wil met het abonnementstarief voorkomen dat mensen te maken krijgen met een opeenstapeling van zorgkosten, zoals nu het geval is. Het abonnement gaat 17,50 euro per maand kosten, ongeacht de financiële draagkracht van betrokkene.

B&W vrezen nu dat door het abonnementstarief de vraag naar diensten zal stijgen, hetgeen leidt tot meer kosten voor de gemeenten. Aan de andere kant zullen de inkomsten uit eigen bijdragen van degenen die zorg krijgen, afnemen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter