Nieuws
Gehannes met cijfers woningbouw

Er heerst grote onduidelijkheid over het aantal woningen dat er in de gemeente wordt gebouwd. Dat geldt ook voor de sociale woningbouw. In die sector vinden dubbeltellingen plaats.

In de meerjarenbegroting 2019-2022 meldden B&W dat er in de periode 2019 – 2022 honderd woningen in de gemeente bij kwamen. Dat aantal werd later na vragen van Vlietnieuws over dit lage aantal bijgesteld naar 902.

Verantwoordelijk wethouder Juliette Bouw berichtte de gemeenteraad op 25 september dat er in de jaren 2017 – 2025 ruim 2200 woningen bij kwamen. Dat was volgens haar een ‘vrij harde’ voorraad woningbouwplannen.

Het Raadhuis laat nu weten dat het gaat om een ‘prognose’ en een ‘momentopname’ waarbij ‘de hardheid en slagingskans van woningbouwplannen vooral voor de langere termijn moeilijk zijn in te schatten’.

In 2017 werden er 34 woningen gerealiseerd. Voor de jaren 2018/2019 staat de teller op 650; voor de periode 2019/2022 op 900. Het restant, 650 woningen, moet tot stand komen na afloop van de ambtstermijn van het college van B&W.

Voor de periode 2018 – 2025 is volgens wethouder Bouw de bouw van 235 sociale woningen door woningcorporaties gepland. Particuliere bouwers en ontwikkelaars zetten er daar nog eens 188 naast. In totaal 423; 19 procent van het totaal.

Eind 2017 berichtte voormalig wethouder Floor Kist de gemeenteraad dat er over de periode 2017 – 2025 2089 woningen zouden worden gebouwd waaronder 398 in de sociale sector. Dat was eveneens 19 procent.

De 235 sociale woningen van Bouw stonden allemaal al in de opgave van Kist. Tot 2025 moeten er volgens door Kist gemaakte regionale afspraken nog eens 515 sociale woningen bij komen in Leidschendam-Voorburg.

Daarnaast sprak Kist met de woningcorporaties af dat zij tussen 2018 en 2021 jaarlijks gemiddeld nog eens 75 sociale woningen aan het bestand zouden toevoegen.

Die afspraak noemt ook Bouw in haar bericht aan de gemeenteraad. De wethouder noemt voor de invulling daarvan echter exact dezelfde locaties als waar de 235 sociale woningen moeten komen die zij en Kist al  eerder noemden. De woningen worden dus twee maal geteld.

Bouw geeft bovendien geen verklaring voor de 25 sociale woningen die het verschil vormen tussen haar opgave en de cijfers van Kist. Zij noemt ook geen bouwplaats. De 25 woningen zijn de afgelopen jaren in elk geval niet tot stand gekomen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter