Nieuws
Reserves gemeente raken snel op

De financiële reserves van de gemeente zullen tussen eind 2018 en eind 2022 met zeventien miljoen euro dalen tot 34 miljoen euro. Het gaat daarbij om de algemene reserve die vrij besteed kan worden, en een ‘bufferreserve’ van tien miljoen euro.

De gemeente heeft daarnaast nog een zogenoemde ‘bestemmingsreserve’; geld dat voor bepaalde doelen opzij is gelegd. Die reserve staat nu op 42 miljoen euro. Van dat bedrag gaat het meest naar de bereikbaarheid van Stompwijk. De rest is bestemd voor het afschrijven van investeringen en voor een herwaardering van gemeentelijke bezittingen (activa).

Onder de vorige coalitie beliepen de algemene- en bufferreserve 37,1 miljoen euro. Voor eind 2018 werd toen een stand van 34,8 miljoen euro voorspeld. Dat is 51 miljoen euro geworden. De bestemmingsreserve beliep eind 2015 45,2 miljoen euro. Doe zou eind 2018 op 16,7 miljoen euro uitkomen. Dat is dus veel meer geworden.

Volgens wethouder Jan-Willem Rouwendal (financiën) heeft de gemeente nog ‘vrij ruime’ financiële reserves. Om tekorten op de jeugdzorg – die in de miljoenen euro’s lopen – op te vangen wordt daar ‘een verantwoord beroep’ op gedaan. De tekorten op de jeugdzorg bestempelt hij desondanks als ‘een lastig geval’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter