Nieuws
Tekorten jeugdhulp blijven oplopen

De gemeente komt dit jaar volgens een raming gemaakt in augustus 5,8 miljoen euro te kort op de jeugdhulp. Dat bedrag zal over heel 2018 zeer waarschijnlijk nog hoger uitvallen. In 2017 was het tekort nog 5 miljoen euro.

Dat heeft wethouder Juliette Bouw de gemeenteraad laten weten. De tekorten ontstaan door een grotere vraag naar jeugdhulp, de duur van de behandeling en de kosten van die behandeling. Het rijk vergoedt bovendien bij lange na niet alle kosten voor jeugdhulp.

Bouw schrijft dat zij grip wil krijgen op de kosten. Maatregelen mogen echter niet ten koste gaan van de kwaliteit van de zorg. De toenemende vraag wijt de wethouder aan maatschappelijke ontwikkelingen.

De jongeren die in de jeugdzorg komen worden voor 50 procent  verwezen door huisartsen. Het gaat daarbij bovendien om veelal dure vormen van zorg. Bouw wil de huisartsen nu laten bijstaan door praktijkondersteuners. Dat moet leiden tot minder verwijzingen en, indien die verwijzing toch nodig is, naar goedkopere zorg. Dat systeem moet begin 2019 starten. Het gaat overigens om een plan van de vorige coalitie.

Bouw wil met het onderwijs gaan praten over het aanpassen van de huidige handelwijze waarbij jongeren snel naar jeugdhulp worden gestuurd in plaats van naar het passend onderwijs.

De gemeente zelf gaat jeugdzorg toetsen naar de soort hulp, de duur ervan en de kosten. Zo moeten jongeren sneller richting laagdrempelige en dus goedkopere zorg gestuurd gaan worden. Dat zal echter pas vanaf 2020 kunnen.

Bij de inkoop van jeugdzorg gaat de gemeenten vooraf afspraken maken over lengte en zwaarte van zorg alsmede de kosten ervan. Dat moet leiden tot resultaatgerichte inkoop van hulp en dus tot kostenbeheersing.

Via nieuwe computersystemen wil de gemeente voortaan sneller inzicht krijgen in het gebruik van jeugdzorg en de uitputting van de financiële middelen daarvoor. Daardoor moeten negatieve financiële ‘verrassingen’ uitgebannen worden.

Gemiddeld geven gemeenten nu 20 procent meer uit aan jeugdzorg dan was begroot toen zij begin 2015 deze zorg van de rijksoverheid over namen. Destijds werden de financiële middelen 15 procent gekort omdat de gemeenten zogenaamd beter dan het rijk de hulp konden bepalen en dus efficiënter en goedkoper konden werken. Daar is niets van terecht gekomen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter