Nieuws
Platform Lokale Democratie opgezet

Een aantal inwoners van Leidschendam-Voorburg hebben het Platform Lokale Democratie Leidschendam – Voorburg opgericht. Met het platform willen zij meewerken aan een visie op lokale democratie, lokale democratie in Leidschendam-Voorburg bevorderen en een bijdrage leveren aan een positieve betrokkenheid van de inwoners bij de gemeente.

De oprichters van het platform spelen in op de toenemende belangstelling voor lokale democratie als middel om burgers te betrekken bij hun leefomgeving. Gemeentebesturen gaan minder bepalen maar meer samenwerken met de burgers. De gemeente staat ook open voor initiatieven van inwoners, instellingen, bedrijven en kerken. Het Platform wil een brugfunctie vervullen tussen inwoners en de politiek en de dialoog op gang brengen tussen inwoners en bestuurders, en inwoners onderling.

Het Platvorm heeft het thema ‘Bereikbaarheid Leidschendam’ gekozen om verder uit te werken voor een lokaal-democratische aanpak. Men wil deelnemen aan de Dag van de Lokale Democratie die op 16 november in Amersfoort wordt gehouden. Lokaal wil het Platvorm bijeenkomsten gaan organiseren om inwoners bekend te maken met lokale democratie. Dat zal onder andere gebeuren tussen 2 en 13 november in het kader van de Week van de Dialoog.

De eerste dialoogbijeenkomst is op maandag 5 november 10.00 uur in wijkleercentrum ‘Alles voor elkaar’, Veursestraatweg 285 Leidschendam (voormalige Hulp&Heilkerk Schakenbosch).

Voor nadere informatie zie http://www.platformldlv.nl/ of mail lokaledemocratie@hotmail.com

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter