Nieuws
Rechter veroordeelt gemeente inzake bomenkap

De gemeente had een bezwaar tegen de kap van 30 bomen aan de Marcellus Emantslaan in Voorburg niet als niet-ontvankelijk mogen bestempelen. De gemeente heeft onredelijk gehandeld door dat wel te doen.

Deze uitspraak heeft de Haagse rechtbank gedaan in een door de bezwaarmaker aanhangig gemaakte zaak tegen de handelwijze van de gemeente. De uitspraak werd op 25 oktober gedaan. De stukken zijn nu eerst openbaar geworden.

De Voorburger Jelmer Biesma maakte bezwaar tegen de bomenkap, volgens de gemeente nodig voor de sloop en nieuwbouw van de Sint Maartenshal. Omdat de gemeente bij de vergunningverlening geen nadere informatie voegde, kon Biesma zijn bezwaar in eerste instantie niet goed motiveren. Desondanks deed de gemeente het af als een pro-forma bezwaar.

Later kreeg de bezwaarmaker alsnog twee weken de tijd zijn bezwaarschrift te onderbouwen. De gemeente berichtte hem dat in de zomervakantie. Bij terugkeer van zijn eigen vakantie was de termijn van twee weken al voorbij. De Commissie voor de bezwaarschriften verklaarde het bezwaarschrift daarop niet-ontvankelijk, zonder Biesma te horen. De gemeente nam die uitspraak over.

De Haagse rechter stelt nu dat de gemeente de plicht had bij de vergunningverlening alle belangen af te wegen. Dus ook die van de bezwaarmaker. Waarom gekozen werd voor een termijn van twee in plaats van zes weken om het bezwaar te motiveren, heeft de gemeente ook niet duidelijk gemaakt. Bovendien had de gemeente rekening moeten houden met de vakantietijd. Ook had de bezwaarmaker gehoord moeten worden.

Jelmer Biesma is blij met de uitspraak ook al omdat het bij zijn behandeling door de gemeente niet om een incident gaat maar om een structurele werkwijze. ,,Ik ken inmiddels drie gevallen waarbij de werkwijze van zowel de gemeente als van de Commissie voor bezwaarschriften precies hetzelfde is geweest.’’

Volgens Biesma wordt de burger continue in zijn rechten belemmerd. Zo weigert de gemeente de datum te publiceren van de dag waarop de wettelijke termijn ingaat voor het indienen van een bezwaarschrift. Ook daar maken  de gemeente en de Commissie voor bezwaarschriften misbruik van door een bezwaar niet ontvankelijk te verklaren (’te laat ingediend’), terwijl de burger die verloopdatum niet kon weten

De 30 bomen zijn gekapt op de eerste werkdag na de vergunningverlening. In zijn bezwaarschrift had Biesma de gemeente gevraagd geen onomkeerbare ingrepen te doen (kappen) zo lang de vergunning nog niet onherroepelijk was.

De gemeente moet nu een nieuw besluit nemen. Eerder verklaarde men al dat Biesma geen belanghebbende was omdat hij te ver van de plaats waar de bomen zijn verdwenen, woont (300 meter). Biesma beraadt zich nog op vervolgstappen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter