Nieuws
Harde kritiek oppositie op beleid coalitie

De oppositie hekelt het financiële beleid van de coalitie bestaande uit VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP en de beleidskeuzes die men maakt. Dat bleek tijdens een debat over de begrotingen 2018 en 2019-2022 in de gemeenteraad. Het debat werd niet afgemaakt maar krijgt op 13 november een vervolg.

GBLV-fractieleider, en oud-wethouder financiën, Frank Rozenberg  stelde dat de meerjarenbegroting 2019-2022 ‘houtje touwtje’ in elkaar zit. ,,Een boterzacht verhaal’’, zo oordeelde hij. ,,Wij zijn zwaar teleurgesteld.’’ Rozenberg zei geen verbetering of vooruitgang te zien.

Hij vergelijk de coalitie met een stel dansers op een vulkaan. Plannen worden uitgesteld en lasten gaan omhoog. Tegelijk worden er bijvoorbeeld honderdduizenden euro’s besteed aan onderzoeken en de invoering van allerlei prijzen, inclusief bijbehorende feestjes.

Jacco van Maldegem, voorman van D66, wees erop dat de coalitie wel 3,4 miljoen euro aan nieuw beleid uitgeeft terwijl de gemeentelijke schulden met 37 miljoen euro stijgen en er 20 miljoen euro uit de financiële reserves wordt gehaald. ,,Dat heet bij mij thuis potverteren’’, aldus Van Maldegem.

,,We worden arm! Dat is een ander beeld dan het ronkende persbericht van het college dat vooral de sluitende begroting in 2022 roemt. Hoe kan dat dan, vroegen inwoners mij. Nou, je plant gewoon allerlei boterzachte bezuinigingen in voor 2022. En dan hoop je maar dat dat lukt.’’

,,Het college rekent op de verkoop van Eneco-aandelen voor 80 miljoen euro. Maar gaat dat niet door, dan zakt de gemeente financieel door het ijs. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft de grens van 30% solvabiliteit benoemd als grens voor gemeenten die financieel gezond willen zijn. Daar zakt dit college doorheen. Het college negeert ook een eerder gemeenteraadsbesluit.’’

,,Wat er niet is kun je niet uitgeven’’, zo oordeelde Jeroen van Rossum namens GroenLinks. ,,De coalitie maakt de verkeerde keuzes.’’ Hij hekelde de VVD die ermee instemt de solvabiliteitsnorm los te laten. ,,Daar zakt mijn broek van af.’’ Bezuinigen door als gemeente efficiënter te gaan werken noemde Van Rossum ,,een wassen neus.’’ Als nieuwe inkomstenbron noemde hij invoering van betaald parkeren.

Louise Kortman (fractieleider VVD) riep de oppositie op om samen met de coalitie invulling te gaan geven aan bezuinigingen van 2,2 miljoen euro per jaar die vanaf 2020 nodig zijn. Zij repte over ,,nieuwe pijnlijke keuzes’’ die nodig zijn.

Haar collega van het CDA, Fred Duyn, zei dat de coalitie van een koude kermis is thuisgekomen toen men informatie kreeg over de financiële positie van de gemeente. Met ‘pijn in het hart’ wil het CDA de financiële reserves van de gemeente inzetten om dat probleem op te vangen. Ook erkende hij dat er de komende jaren minder geld is voor andere dingen.

PvdA-voorman Jochem Streefkerk stelde dat de financiële ellende niet was voorzien bij de formatie van de huidige coalitie. Hij sprak over ,,een financiële uitdaging’’  en zei te hopen dat er bij de aanpak daarvan over de grens van coalitie-oppositie gestapt kan worden. ,,We gaan goede jaren tegemoet, daarvan ben ik overtuigd.’’

ChristenUnie-SGP-fractieleider Kees Verschoor onthulde dat de coalitiepartijen bij de formatie van hun bondgenootschap wel degelijk informatie hadden over de financiële tekorten waarmee gewerkt moest worden. Die informatie werd echter niet met de gemeenteraad gedeeld omdat er meer tijd nodig  was het allemaal goed – dat wil zeggen exact – op papier te krijgen in de begrotingen.

In het coalitieakkoord ontbrak een financiële paragraaf. Wethouder Jan-Willem Rouwendal (financiën, ChristenUnie-SGP) weigerde voor de zomer ook de gemeenteraad een nota te zenden met kaders voor de meerjarenbegroting 2019-2022.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter