Nieuws
Hogere lasten burgers acceptabel

De coalitiepartijen VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP accepteren een forse lastenverhoging voor de burgers. Ook de oppositie maakt er geen punt van.

De afvalstoffenheffing gaat met ingang van 1 januari fors omhoog. Een éénpersoonshuishouden gaat per jaar 17,16 euro meer betalen, een meerpersoonshuishouden 18,48 euro. Dat betekent een gemiddeld stijging van zes procent.

De onroerendzaak belasting (ozb) gaat met een kleine drie procent omhoog net als de rioolheffing. Al met al stijgen de woonlasten voor een éénpersoonshuishouden met bijna 20 euro, voor een meerpersoonshuishouden met ongeveer 21 euro.

Oppositiepartij GBLV is als enige tegen een verhoging van de hondenbelasting met 40 euro per hond per jaar. Het levert per jaar 120.000 euro extra op voor de gemeentekas. Volgens GBLV-voorman Frank Rozenberg heeft de verhoging niets te maken met voorzieningen die de gemeente voor  hondenbezitters treft doch alleen met het dekken van financiële tekorten bij de gemeente. ,,De honden of eigenlijk de hondeneigenaren in onze gemeente worden straks als melkkoe gebruikt’’, aldus Rozenberg.

De toeristenbelasting gaat eveneens omhoog zo hebben B&W voorgesteld. Het CDA wil bovendien het tarief voor overnachtingen op  campings en boerderijen extra verhogen en alle vormen van ‘kort verblijf’ onder één tarief brengen om zo belastingontduiking tegen te gaan.

Leges worden kostendekkend. Nu zijn ze dat maar voor 68 procent. Dat kan 1,5 miljoen euro per jaar extra opleveren. B&W hebben maar 200.000 euro extra ingeboekt. Dit omdat de leges op paspoorten en rijbewijzen niet omhoog kunnen omdat de prijs voor deze documenten die bepaald wordt door de rijksoverheid.

CDA, VVD en PvdA willen dat de kostendekkende leges er al in 2020 zijn. Bovendien willen zij een minimumtarief invoeren inclusief, bijvoorbeeld, kosten voor kopieën.

Voor de gemeenteraadsverkiezing van maart 2018 beloofden vrijwel alle partijen een lastenverlaging voor de burger, hooguit een stabilisatie van die last. In mei berichtte Vlietnieuws al dat de afvalstoffenheffing op 1 januari 2019 met gemiddeld 12,60 euro omhoog zou gaan. Dat liet het vorige college van B&W de gemeenteraad destijds weten. Nu pakt die stijging dus nog veel hoger uit.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter