De top van afvalbedrijf Avalex heeft gemeenteraadsleden een zwart scenario geschetst voor het geval men van het bedrijf af zou willen en zou willen kiezen voor een andere onderneming. Dan kan wel goedkoper zijn maar de gemeenten hebben dan minder invloed op het beleid. Doelstellingen inzake duurzaamheid en leefbaarheid komen in gevaar; een andere onderneming is minder flexibel en kent de lokale omstandigheden niet; de gemeenten raken het eigendom over afval- en grondstoffen (dus inkomsten) kwijt.

De waarschuwing kwam tijdens een avond waarop gemeenteraadsleden van de zes gemeenten die eigendom zijn van Avalex – waaronder Leidschendam-Voorburg – spraken over een nieuwe bestuurlijke structuur voor Avalex. De top van Avalex kreeg onder meer het verwijt voor te sorteren op het doorontwikkelen van de huidige opzet van de onderneming, en verkoop van Avalex dan wel uitbesteding van de afvaldiensten bewust minder positief te schetsen. Op dat verwijt werd niet gereageerd.

De aanwezige gemeenteraadsleden van de zes gemeenten – waaronder Philip van Veller (VVD), Jochem Streefkerk (PvdA), Gijs Dupont (CDA), Marie-Christine van der Gronde (GroenLinks), Sanja Duijvestijn, Bram van Popering en Marien van Wijk (allen GBLV) – drongen er bij Avalex op aan meer tijd te nemen voor een besluit over de toekomst. Avalex wil nu in november een nieuw tijdschema voorleggen. Oorspronkelijk hadden dit jaar al knopen doorgehakt moeten worden.

Tijdens de bijeenkomst werd Avalex onder meer verweten niet efficiënt en zakelijk te werken. Er was ook kritiek op de snelheid waarmee het concern besluiten neemt en de communicatie naar derden. Er was een roep om eerst de service te verbeteren en afvalscheiding goed te regelen voordat er beslist wordt over de toekomst van de onderneming. De aanwezigen hamerden verder op kostenverlaging en meer flexibiliteit in dienstverlening.

De Avalex-top gaf aan dat er in de toekomst gewerkt gaat worden met een Product diensten catalogus op grond waarvan elke gemeente zelf kan gaan bepalen wat men wil en waarvoor men betaalt. Zo wordt de rekening voor elke gemeente anders. Nu betalen de zes naar evenredigheid alle kosten. Overigens had die Product diensten catalogus er afgelopen zomer al moeten zijn. Wanneer die er nu komt, is nog onduidelijk.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter