Nieuws
Opvallende actie gemeente inzake snippergroen

De gemeente heeft inwoners van de Voorburgse wijk Essesteijn verschillende brieven  gezonden over het zogenoemde Project Snippergroen. Bewoners kregen brieven waarin hen met een juridische procedure werd gedreigd, terwijl anderen het bericht kregen dat zij een nieuw voorstel zouden ontvangen. Opvallend genoeg kregen drie bestuursleden van de Werkgroep Snippergroen die in de wijk actief is en strijdt tegen de gemeentelijke plannen, allen de mededeling inzake de juridische procedure.

Bij het Project Snippergroen gaat het om stukjes grond die inwoners, volgens de gemeente, ten onrecht bij hun tuin of erf hebben getrokken. Zij dienen die grond ‘leeg’ terug te geven aan de gemeente. Zij kunnen het stukje land ook kopen of huren. Volgens de Werkgroep heeft de gemeente geen eigendomsbewijzen zodat niet vaststaat dat de stukjes grond inderdaad van de gemeente zijn, noch eenduidige gegevens over de omvang van die stukjes grond.

De gemeente leverde bij de brieven aan de bewoners wel een kaart. Dat is een door openbare werken Voorburg in 1972 getekende kaart van een deel van de wijk. Er is schetsmatig aangegeven hoe de woningen in het veld zullen worden gezet. Deze kaart is gehecht aan de notariële akte waarbij de grond werd overgedragen aan Nationale Nederlanden. Het is geen kadastrale kaart. Door bewoners ingeschakelde juristen hebben deze kaart afgewezen als ‘bewijs’ van gemeentelijk eigendom.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter