Een commissie van het Hoogheemraadschap Rijnland heeft bezwaren die tientallen inwoners van de Leidschendamse wijk De Zijde hadden ingediend tegen ondergrondse lozingen van water uit de bouwput Leidsenhage, afgewezen. Dat hebben bestuursleden van de wijkvereniging en de bewonersgroep die strijdt tegen de lozingen, te horen gekregen. De schriftelijke motivering moet nog volgen. Al eerder liet een Haagse rechter in kort geding weten dat de lozingen mochten.

De bewoners vrezen door de lozingen grondverzakkingen met alle gevolgen van dien voor kabels, leidingen, funderingen en muren. De grond kan ter plaatse tot 3,3 centimeter zakken als gevolg van de watermassa’s in de ondergrond. Dat zou echter alleen het geval zijn in Park Veursehout waar woningen op betonnen palen staan en dus niet gevoelig zijn voor grondwaterstanden. Leidingen moeten tegen een verzakking van 3,3 centimeter kunnen. Elders zou het ‘inklinken’ van de grond verwaarloosbaar zijn.

Vertegenwoordigers van de wijkbewoners hebben inmiddels wel een beraad gehad met ambtenaren van de gemeente en het Hoogheemraadschap alsmede vertegenwoordigers van Unibail-Rodamco (eigenaar van Leidsenhage) en Tjaden grondmechanica dat voor Unibail-Rodamco onderzoek deed naar de gevolgen van de lozingen.

Het beraad ging over de gegevens die middels peilbuizen in de wijk verzameld worden en de interpretatie daarvan. In januari 2019 volgt een nader beraad. Overigens ging Tjaden er in de eigen rapportage van uit dat de woningfunderingen overal beton zijn. In De Zijde zijn er ook palenfunderingen en woningen zonder fundering (staan op staal). Dat probleem wordt nu nader bekeken.

Inzake ontstane schade en het door bewoners verhalen ervan op Unibail-Rodamco, de gemeente en/of het Hoogheemraadschap bleef de onduidelijkheid bestaan. Er is een wettelijke  regeling maar het keihard aantonen dat de schade ontstaan is door de waterlozingen is moeilijk zo niet onmogelijk. Zeker omdat schade soms pas jaren later optreedt.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter