Nieuws
CDA wil duidelijkheid over externe inhuur gemeente

In het kader van de begrotingsbehandeling van komende week, wil het CDA snel duidelijkheid over de inhuur van externe inhuur medewerkers en bedrijven door de gemeente. Gemeenteraadslid Gijs Dupont heeft B&W daarom gevraagd.

,,Welke externe rechtspersonen worden door de gemeente in 2019 ingehuurd? Met rechtspersonen wordt gedoeld op alle externe adviesbureaus, onderzoeksbureaus, overige bureaus, adviseurs en consultants, ingehuurd voor de uitvoering of ondersteuning van gemeentelijke verantwoordelijkheden en zodoende door de gemeente gefinancierd.”

,,Wij verzoeken per (verwachte) inhuur aan te geven: wat de totale kosten zijn, voor welk project de externe inhuur plaats gaat vinden, wat de functie van de externe inhuur binnen het project is en wie vanuit het college opdrachtgever is voor de inhuur. Daarnaast verzoeken wij een opgave te doen van de totale externe inhuur en een indicatie te geven van de totale ambtelijke kosten voor het proces van selectie, gunning en controle op deze inhuur voor de boekjaren 2016-2019.”

Met oog op de begrotingsbehandeling op dinsdag 13 november verzoekt de CDA-fractie om beantwoording uiterlijk aanstaande maandag.

De  houding van de coalitiepartij is opvallend. Onder het vorige college van B&W vroeg het CDA als oppositiepartij nooit naar deze informatie. Pogingen van toenmalig gemeenteraadslid Philippine Hohage om de kosten boven water te krijgen, konden slechts op hoon van het CDA rekenen.

B&W gaven in 2015 zo’n zes miljoen euro uit aan externe inhuur. In 2016 was dat 6,9 miljoen, een jaar later 10,9 miljoen. Voor 2018 was 4,9 miljoen aan uitgaven voor externe inhuur ingeboekt. Overigens doet de gemeente erg schimmig over externe inhuur. Er loopt nog een procedure wet openbaarheid bestuur (wob) om meer gegevens boven water te krijgen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter