De bouw van 130 woningen in de sociale sector op bedrijventerrein Overgoo in Leidschendam, staat op de helling. Dat bleek gisteravond tijdens een bijeenkomst over de toekomstige ontwikkeling van het gebied.

Paula van der Ark, projectleider van de gemeente, liet daar weten dat 30 procent van de in het gebied te bouwen woningen, in de sociale sector moet zitten. Hoeveel  er dat er dan worden blijkt later wel, zo gaf de topambtenaar aan.

Zijdens de ontwikkelaars kwam het bericht dat het totaal aantal te bouwen woningen in het gebied nog helemaal niet vast staat. Er is ook nog geen plan voor. Dus is ook onduidelijk wat de 30 procent inhoudt. Wel werd aangegeven dat de ontwikkeling van het gebied nog jaren kan aanslepen.

Eind september meldde wethouder Juliette Bouw de 130 sociale woningen Overgoo nog aan de gemeenteraad; te realiseren tussen 2018 en 2025. Het aantal van 130 werd onder het vorige college van B&W vastgelegd en door de gemeenteraad geaccordeerd.

De 130 werd gisteravond door niemand meer genoemd. Indien de 30 procentnorm gelijk zou zijn aan de 130 geplande woningen zouden er op Overgoo 430 huizen moeten komen. Daar is geen plek voor.

Bedrijventerrein Overgoo wordt omgevormd tot een gebied voor werken en wonen. Tussen de N14/Noordelijke verbindingsweg en de straat die Overgoo heet wordt de hoofdfunctie ‘werken’. De kantoorpanden die daar nu al staan, blijven, al dan niet na renovatie.

Op de plaats van de kantoorgebouwen Vlietweg 14-15 (nu bedrijfsverzamelgebouw), Overgoo 3 en 5 (staan beiden leeg) alsmede het parkeerterrein daar tussen, komt woningbouw gemengd met bedrijfjes en voorzieningen. De woningen bestaan uit verschillende typen en hoogtes met voordeuren aan de Vlietweg en de Goo (nu een sloot die parallel aan de Vliet door het bedrijventerrein loopt).

De Goo wordt opgewaardeerd en met groen omgeven. Het open groene veld tussen De Goo en de lege kantoren Overgoo 11 en 13 wordt ook gebouwd met woningen in de stijl van de bestaande huizen in de buurt. Overwogen wordt de Oude Bleijk hier door te trekken als verkeersweg naar Overgoo zodat er een twee ontsluiting van het gebied ontstaat. Wat er met Overgoo 11 en 13 gebeurt is nog onduidelijk.

In het groen tussen Overgoo 11 en 13, en de A4 is een buurtpark met sportvoorzieningen en horeca gedacht. Vanaf de Noordelijke Verbindingsweg zou er een afslag moeten komen naar Overgoo ter hoogte van de kantoorpanden 11 en 13. Ook die zou het gebied bereikbaarder moeten maken.

Tussen de bebouwing en de bestaande woningen aan de Oude Bleijk en omgeving is groen gepland. Verder wordt er rekening gehouden met de komst van een tramhalte Overgoo van lijn 19.

Begin 2019 zou er een ‘ontwikkelvisie’ voor het gebied moeten liggen waarover de gemeenteraad dan in maart zou moeten beslissen. De ontwikkeling van een concreet bouwplan en de bijbehorende procedures (bestemmingsplan bijvoorbeeld) zou dan in het tweede deel van 2019 moeten starten. Pas als dat allemaal is afgerond kan de herontwikkeling feitelijk starten met sloop en nieuwbouw. Dat zal stap voor stap gaan, zo werd duidelijk, waardoor het proces vele jaren kan gaan duren.

In de buurt is nu te veel geluidhinder van verkeer. Er is ook een te hoge luchtvervuiling. Daarom is ook besloten dat er tot 100 meter vanaf de N14 en A4 geen woningen mogen komen. Daarnaast zijn nog verdere maatregelen nodig. Veel populieren in het gebied, die nu nog voor enige geluiddemping zorgen, worden binnenkort gekapt. Ze zijn te oud en dus gevaarlijk geworden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter