Alhoewel de hele Binckhorst wordt ‘omgebouwd’ en er langs de Maanweg woningbouw is gepland, blijft het gebied langs de Broeksloot – de grens met Voorburg – groen. Dat hebben B&W van Den Haag de gemeenteraad meegedeeld in vragen over de ontwikkelingen op de Binckhorst. De Broeksloot loopt tussen de Maanweg en de Overburgkade (Voorburg-West).

De bouwactiviteiten langs de Maanweg zullen wel op de ‘groene grens’ zijn gericht, aldus B&W van Den Haag. Er wordt ook geworven met de tekst ‘Wonen op de groene grens met Voorburg’. B&W van Den Haag stellen verder dat de ecologische waarden van de groene grens niet onevenredig aangetast mogen worden. Wat onder ‘niet onevenredig’ wordt verstaan, melden B&W van Den Haag niet.

Aangaande een toekomstige openbaar vervoersverbinding met de Binckhorst melden B&W van Den Haag dat er langs de Binckhorstlaan (tussen de Plutostraat en de Zonweg) aan de Voorburgse zijde een reservering opgenomen voor een vrije baan voor hoogwaardig openbaar vervoer. Hoe deze lijn een vervolg moet krijgen richting Den Haag CS en Voorburg (via Maanweg of Binkhorstlaan) wordt nu nader onderzocht.

Het is de bedoeling de lijn in de toekomst te laten aansluiten op andere openbaar vervoerverbindingen, met name met het vliegveld Zestienhoven (Rotterdam The Hague Airport). Zolang de nieuwe hoogwaardige openbaar vervoerverbinding er niet is zal de reservering ervoor langs de Binckhorstlaan gebruikt worden om de bussen op de lijnen 26 en 28 sneller door de Binckhorst te laten rijden. Beide buslijnen kennen een begin- en eindpunt bij Voorburg station.

B&W van Den Haag zeggen de looproutes vanuit de Binckhorst naar Station Voorburg te willen verbeteren. Bestaande fietsroutes in de Binckhorst worden ook verbeterd. Er komen ook nieuwe routes bij.

Op de Binckhorst is de bouw van minstens 4000 woningen gepland, goed voor zo’n 10.000 bewoners.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter