Nieuws
Gemeenteraad akkoord met lastenstijging

De gemeenteraad stemt er mee in dat de woonlaten voor burgers komend jaar met zo’n 20 euro stijgen. Alleen de oppositiepartijen GBLV, D66 en GroenLinks stemden tegen. De lastenstijging komt vooral door een forse verhoging van de afvalstoffenheffing.

De raad ging ook akkoord met de meerjarenbegroting 2019 – 2022, inclusief miljoenentekorten die gedekt worden door een greep in de financiële reserves van de gemeente en nog niet ingevulde bezuinigingen van 2,2 miljoen euro vanaf 2020. Tegen  stemden GBLV en GroenLinks.

GroenLinks-voorman Jeroen van Rossum betichtte de coalitie van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP van ‘gokken’ en noemde het gedrag van de coalitie ‘hypocriet’. Volgens hem worden de inwoners voor de gek gehouden. Grote woorden worden niet gevolgd door grote daden. Qua financieel beleid waren de huidige coalitiepartijen een jaar geleden veel strenger, toen de vorige coalitie er nog was, betoogde Van Rossum. Zijn GBLV-collega Frank Rozenberg sprak van een rammelende begroting vol verkeerde keuzes.

De gemeenteraad nam een aantal besluiten met financiële gevolgen:

  • Het servicepunt van de gemeente in de Voorburgse Herenstraat sluit op 1 januari (besparing 75.000 euro per jaar, geld gaat naar cultuur). Tegen waren GBLV en D66,
  • Het bedrag dat B&W voor nieuw in te voeren prijzen en de daarbij behorende feestelijkheden had uitgetrokken (75.000 euro per jaar) wordt gehalveerd. Hele raad voor,
  • Het Veur Theater krijgt een éénmalige subsidie van 20.000 euro. Alleen GBLV was tegen. Die partij wilde een blijvende subsidie voor dat theater van 50.000 euro per jaar,
  • In 2020 moet de gemeente kostendekkende leges hebben. Dat kan 1,5 miljoen euro per jaar opleveren. Tegen waren D66 en ChristenUnie-SGP,
  • In de eerste helft van 2019 moeten B&W een voorstel doen over de invulling van de bezuinigingen van 2020 en latere jaren. Tegen GBLV,
  • In de eerste helft van 2019 moeten B&W een lijst leveren met beleidsterreinen waarom bezuinigd wordt en waaraan men meer geld uitgeeft. Unaniem aangenomen,
  • Een bezuiniging op de leerlingenvervoer van 40.000 euro per jaar mag niet doorgaan voordat er een gedegen plan voor ligt. Unaniem aangenomen,
  • Een bezuiniging op de bibliotheek van 325.000 euro per jaar mag niet doorgaan voordat er een gedegen plan voor ligt. Alleen GroenLinks was tegen,
  • Eind 2019 moet er een openbaar subsidieregister zijn waarin staat wie welke subsidie krijgt, waarvoor en hoe lang.

Een voorstel van GBLV om de hondenbelasting niet te verhogen haalde het niet. Steun kwam alleen van D66. Ook het GBLV-idee om robot Elvie in het gemeentelijke servicecentrum met pensioen te sturen kreeg geen steun. Alleen GBLV bleek daar voor. De invoering van een mobiel gemeentelijk servicepunt – ook een GBLV-suggestie – werd afgewezen. Slechts GBLV, D66 en GroenLinks vonden dat een goed plan.

Een PvdA-voorstel om te gaan investeren in fietsenstallingen kreeg steun van de hele gemeenteraad. Het schrapen van overbodige en tegenstrijdige regels – een CDA-idee – steunden alle fracties behalve GroenLinks.

De  gemeente gaat zich op initiatief van de PvdA aansluiten bij het VN-concept van Age Friendly cities (meer rekening houden met ouderen). Dat steunde de hele gemeenteraad. Ook gaat de gemeente meedoen aan het VN-initiatief ‘Non state actor zone for climat action’ (lokale klimaatplannen). Een D66-voorstel haalde het met VVD, CDA en ChristenUnie-SGP tegen. Ook sluit de gemeente zich aan bij Nederland Rookvrij. Hier ging alleen de VVD niet mee akkoord.

Voorstellen voor een lokaal klimaatbeleid dat inspeelt op het nationale klimaatakkoord (PvdA, unaniem), een proef met gasloze wijken (PvdA, unaniem), meer groen in de wijken (GBLV; VVD en ChristenUnie-SGP tegen), inzet van duurzaamheidsmakelaars (CDA; GroenLinks tegen) en het omzetten van de plastic hondenpoepzakjes in recyclebare exemplaren (D66; VVD en ChristenUnie-SGP tegen) haalden het allemaal.

De gemeenteraad sprak ook uit dat er snel actie moet komen om de leefbaarheid en levendigheid van het Damcentrum te verbeteren (PvdA-suggestie; GBLV, D66 en GroenLinks tegen), en dat er snel werk gemaakt moet worden van sociale woningbouw (PvdA-suggestie; D66 en GroenLinks tegen).

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter