Nieuws
Afvalstoffenheffing nog verder omhoog

De afvalstoffenheffing gaat op 1 januari nog verder omhoog dan B&W tot nu toe bekend hadden gemaakt. De verhoging voor éénpersoons huishoudens wordt geen 17,16 euro maar 22,20 euro. Voor meerpersoons huishoudens geen 18,48 euro maar 24,60.

Dat hebben B&W bekend gemaakt. Dat gebeurde een dag nadat de gemeenteraad akkoord ging met de eerder aangekondigde lastenstijging die ook doorwerkt in de woonlasten van de inwoners. Er werd in de gemeenteraad met geen woord gerept over een noodzakelijke verdere verhoging van de heffing waarover de brief van B&W al onderweg was.

De extra verhoging is volgens B&W nodig omdat de rijksoverheid de belasting op verbranding van afval per 1 januari met 100 miljoen euro optrekt. Dat kost de gemeente 475.000 euro in 2019. Dat bedrag wordt via de hogere heffing teruggehaald.

In de Tweede Kamer bestaat trouwens grote weerstand tegen de verhoging van de belasting omdat daardoor met name mensen met lage inkomens worden getroffen in hun koopkracht. Bovendien draagt de heffing niets bij tot een beter milieu of bestrijding van de klimaatverandering. Er ligt nu een plan om de hogere belasting alleen op te leggen aan bedrijven.

Huishoudens in Leidschendam-Voorburg produceren nu per jaar 202 kilo afval. In 2020 moet dat 100 kilo zijn. Dat kan alleen als het percentage gescheiden afval toeneemt van 35 naar 75 procent.

B&W kondigden eerder aan dat afval voortaan weer wekelijks zal worden opgehaald. Dat zal gebeuren bij laagbouw (14.100 woningen). Het wekelijks inzamelen wordt geleidelijk weer ingevoerd over de jaren 2019 en 2020. Dat kost de gemeente 545.000 euro. In het zogenoemde buitengebied wordt de afvalophaal van 1x per 4 weken omgezet in 1x per twee weken. Na 2020 moet er een heel nieuw afvalbeleid zijn.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter