Nieuws
Sluisplein wordt verboden gebied voor auto’s

B&W willen het Sluisplein in Leidschendam tot verboden gebied voor  auto’s en motoren verklaren. Die zouden er alleen nog op maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 en 11.00 uur door kunnen rijden. Nu rijden er dagelijks nog minstens 720 auto’s over het Sluisplein.

Dat bleek tijdens een informatieavond over het plan om achter de Venestraat een parkeerterrein aan te leggen, en aan De Tol een nieuw Integraal kindcentrum (IKC) te bouwen. Onder het vorige college van B&W deed de toenmalige oppositiepartij VVD al eens het voorstel het autoverkeer op het Sluisplein te weren. Dat werd destijds door B&W afgewezen.

Het parkeerterrein komt tussen de Venestraat, het Toevluchtpad, De Tol en de Leidsekade. Per etmaal zouden er 350 auto’s gebruik van gaan maken. Aan de kant van het Toevluchtpad in woningbouw voorzien: één flat van 13,5 meter hoog, of twee lagere gebouwen in L-vorm.

Voor de toegang tot de parkeerplaats zijn diverse varianten in omloop waar nog tussen gekozen moet worden: een inrit dan wel in- en uitrit vanaf de Venestraat, De Tol en/of Leidsekade. Al deze varianten gaan gepaard met invoering van éénrichtingverkeer in omliggende straten en het wijzigen van de huidige rijrichting.

Tezamen met de woningbouw worden de panden Leidsekade 6 tot en met tien worden van binnen en buiten opgeknapt. De huizen krijgen extra verdiepingen en zij-ingangen. Aan de achterkant komen tuinen die grenzen aan de parkeerplaats.

Basisschool De Wegwijzer aan De Tol wordt gesloopt om plaats te maken voor het IKC. De leerlingen worden tijdelijk ondergebracht aan De Oude Bleijk. Zij verhuizen in mei 2019. Na de sloop start de nieuwbouw voor het IKC eind 2019. Een jaar later zou het IKC klaar moeten zijn.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter