Nieuws
Nieuw plan bibliotheken

B&W komen in 2019 met een nieuw plan over de toekomst van de bibliotheken. Dat heeft wethouder Astrid van Eekelen de gemeenteraad laten weten. Volgens haar moeten de bibliotheken een moderniseringsslag maken. Zij verwees bovendien naar een uit 2016 stammend onderzoek van bureau Berenschot naar de positie van de bibliotheken.

B&W maakten bij de meerjarenbegroting 2019-2022 bekend 325.000 euro te willen gaan bezuinigen op de bibliotheken. Dat zou kunnen door de vestiging aan het Fluitpolderplein in Leidschendam te laten verhuizen naar een goedkopere locatie, en een plek waar meer mensen komen.

De bezuiniging leidde tot een woedende reactie van Hans Smit, topman van Bibliotheek aan de Vliet. Hij was nergens in gekend en voelde zich overvallen. De gemeenteraad bepaalde onlangs dat de bezuiniging niet door mocht gaan. Er moest eerst een gedegen plan gemaakt worden.

Het vorige college van B&W wilde naar vijf multifunctionele bibliotheken waarbij de twee huidige vestigingen aan het Fluitpolderplein in Leidschendam en de Koningin Julianalaan in Voorburg zouden verhuizen.

Dat plan was gebaseerd op een onderzoek van bureau Berenschot. Daaruit bleek dat de bibliotheken zich vooral klassiek bezig hielden met boeken uitlenen. In de toekomst moesten zij digitaal, informatief en interactief bezig zijn, samen met maatschappelijke partners.

Het ging daarbij om vijf functies: delen van kennis en informatie; mogelijk maken van ontwikkeling en educatie; lezen bevorderen; organiseren van ontmoeting en debat; mensen kennis laten maken met kunst en cultuur. Berenschot deed de aanbeveling aan de bibliotheken meer functies te geven waarbij ze zich moesten richten op doelgroepen en gebieden/wijken.

Het vorige college van B&W dacht aan de volgende bibliotheken: Prinsenhof (inclusief Amstelwijk, De Heuvel en De Zijde), Voorburg-Noord (inclusief Bovenveen), Damcentrum (inclusie rest van Leidschendam), Huygenskwartier (inclusief Voorburg-Midden, Voorburg-West en Essesteijn), Stompwijk.

De huidige coalitie van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP wil de twee vestigingen van de bibliotheek behouden, net als de dependance in Stompwijk.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter