De Bewonersgroep windturbine Vlietzone (BWV) heeft de hoop opgegeven dat de molen op het CEVA-terrein aan Westvlietweg, direct bij het Zeeheldenkwartier, nog verdwijnt. ,,Dat is een illusie’’, aldus een woordvoerster van de BWV tijdens een bewonersavond.

Volgens BWV is er geen speld tussen de vergunningverlening voor de molen te krijgen. Het weghalen van de molen – waarvan de bouw 3 tot 4 miljoen euro kostte – zou leiden tot een enorme schadeclaim van vele miljoenen euro’s. BWV richt zich nu op kleinere zaken zoals de verlichting van de molen en het zicht erop.

Overigens staat de BWV begin 2019 wel bij de Raad van State in een poging de vergunning die Rijkswaterstaat voor de molen gaf, alsnog van tafel te krijgen.

Wethouder Astrid van Eekelen zei samen met haar Haagse collega Liesbeth van Tongeren een plan uit te werken dat voorziet in een wijziging van het rode licht op de molen in wit licht, het minder fel maken van het licht en het onttrekken van het zicht op de molen door bij woningen bomen te planten.

Voor die bomenplant moet overigens wel het Hoogheemraadschap Delfland toestemming geven omdat de molen in het stroomgebied van de Goo Wetering staat. Van Eekelen  gaf toe dat de bomen niet tegen de geluidoverlast van de molen zullen helpen aangezien de molen zo’n 120 meter hoog is en de bomen hoogstens 30 meter zullen worden.

Tijdens de bijeenkomst kwam naar voren dat de kabelgoten voor de windmolen berekend zijn op de plaatsing van nog veel meer molens. Burgemeester Klaas Tigelaar stelde dat er geen 100 procent garanties zijn dat er niet meer molens komen. Hij wees er echter op dat Den Haag, binnen wiens gemeentegrenzen de molen staat, zich inmiddels zeer bewust is van de gevoelens in Leidschendam-Voorburg en dat het plaatsen van windmolens in woongebieden voorkomen moet worden.

De burgemeester gaf tevens aan dat de windmolen particulier eigendom is, op eigen grond staat en alle noodzakelijke vergunningen zijn verkregen. ,,Waar het nu om gaat is om het terugdringen van de overlast en dat houden we ook vol.’’

Overigens werd op dezelfde avond bekend dat de Omgevingsdienst Haaglanden CEVA toestemming heeft gegeven voor de opslag van gevaarlijke stoffen middels een activiteitenbesluit. B&W van Leidschendam-Voorburg wisten daar niets van, aldus burgemeester Tigelaar. Volgens hem moet het gaan om beperkte hoeveelheden, waarvoor binnen de normen geen vergunning nodig is. Hij beloofde de aanwezigen echter een en ander na te gaan.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter