Een extern bureau gaat onderzoek doen naar de nieuwe manier van vergaderen die de gemeenteraad sinds dit voorjaar hanteert. Destijds werden de maandelijkse vergaderingen vervangen door wekelijkse, de commissies van de raad verdwenen net als de presentatieavonden en de open raadhuis bijeenkomsten.

In de plaats daarvan kwam het raadsforum: een gemeenteraadsvergadering in drie delen. Te weten: beeldvorming (ter vervanging van de presentatieavonden en open raadhuis), oordeelsvorming (het debat over voorstellen van B&W) en besluitvorming (stemmingen).

Met het nieuwe model moesten inwoners beter bij de politiek betrokken raken, zou de werkdruk voor de fracties moeten verminderen, moest er meer debat komen, moest dubbeling (commissie en raad) van debatten verdwijnen, moest er meer aandacht komen voor hoofdzaken en minder voor details, zou de gemeenteraad meer vooraf kunnen reageren op beleid van B&W in plaats van achteraf en zou er meer dualisme (de gemeenteraad controleert B&W) moeten ontstaan.

Overigens heeft de gemeenteraad in september besloten tweewekelijks te gaan vergaderen om zo meer tijd te hebben voor intern partijoverleg en het bestuderen van stukken.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter