Nieuws
Nieuwe plannen sociale woningbouw

De gemeente wil op de plek Koningin Julianalaan 44 in Leidschendam – het voormalige Sater en KJ44 – sociale woningbouw. Dat betekent dat een daar gedachte huisartsenpost niet door gaat. De sociale woningbouw staat in nieuwe afspraken die wethouder Juliette Bouw met de woningcorporaties ViDomes en Wooninvest heeft gemaakt voor de periode 2019-2022. Hoeveel woningen er op de plek komen, staat nog niet vast.

Behalve Koningin Julianalaan 44 staat er in de afspraken 107 sociale woningen De Star Leidschendam, 30 in Klein Plaspoelpolder, 48 aan de Rijnlandlaan Voorburg, 20 aan de Santhorstlaan/Zusterswijk in Stompwijk en een nog nader te bepalen aantal aan de Oude Bleijk in Leidschendam. In totaal 205 woningen.

Koningin Julianalaan, de locatie Stompwijk en Oude Bleijk zijn nieuwe plekken voor sociale woningbouw. Dat De Star wordt genoemd is opvallend, daar ligt nu een rugbyveld en dat kan er minstens twee jaar blijven. Woningbouw daar stuit bovendien op geluidoverlast van de A4 en bedrijfsactiviteiten aan De Star zelf.

Overgoo wordt niet genoemd in het lijstje terwijl daar formeel 130 sociale woningen dienden te komen. Onlangs berichte Vlietnieuws al dat zulks in de praktijk onmogelijk was geworden door afspraken van de gemeente met ontwikkelaar Impact Vastgoed over het gebied.

In de lijst ontbreken Landgoed Schakenbosch (30), de Van Alphenstraat in Voorburg (38) alsmede Leidschendam-Centrum (20). Al die plekken noemde wethouder Bouw enkele maanden geleden nog in een bericht aan de gemeenteraad. Toen had ze het over de bouw van 423 sociale woningen in de periode 2019-2025 waarvan er 188 door ontwikkelaars neergezet dienden de worden. De rest (235) door de corporaties.

Bouw laat weten dat zij vanaf begin 2019 met de corporaties en een Taskforce gaat bezien of de bouw van sociale woningen sneller kan plaatsvinden. ViDomes heeft toegezegd in 2019 maar zeventien sociale woningen te gaan verkopen, Wooninvest houdt het op 0 verkopen.

Verder is overeengekomen dat er geld word uitgetrokken om wooncomplexen beter toegankelijk te maken. Er komen ook wijk- en/of complexbeheerders die problemen als overlast en fout woongedrag moeten registreren.

De gemeente gaat bezien of zij subsidies kan geven dan wel leningen kan verstrekken om sociale woningen snel gasloos te maken. Voorts komt er een studie naar de bouw van 50 tot 100 sociale woningen voor jongeren, statushouders (asielzoekers die mogen blijven) en ‘kwetsbare groepen’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter