Er moeten nog meer woningen komen in de Haagse wijk de Binckhorst en die moeten er ook sneller staan dan gepland. Dat hebben de provinciale gedeputeerde Adri Bom-Lemstra en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) afgesproken. De plannen maken onderdeel uit van het streven om voor 2025 zo’n 100.000 nieuwe woningen in Zuid-Holland te realiseren.

Voor de bouwplannen maakte de provincie een Actieplan. Dat werd in oktober gepresenteerd. Volgens Bom-Lemstra zijn er bouwplannen genoeg in de provincie maar duur de realisatie ervan allemaal te lang. Zij kondigde toen een ‘vliegende brigade’ aan van provinciale deskundigen die gemeenten gingen bijstaan de bouwplannen sneller te verwerken.

De inzet van de provincie wordt nu versterkt door samen met het Rijk op te trekken in het Actieplan Woningmarkt. Aan zogeheten ‘Doorbraaktafels’ gaan ambtenaren van het rijk, de provincie, gemeenten, corporaties, marktpartijen en kennisinstellingen samen oplossingen zoeken voor knelpunten bij de woningbouw. Denk aan tekorten aan arbeidskrachten in de bouw, sociale spreiding binnen woningmarktregio’s, middenhuur en flexwonen. Ook zullen deze partners projecten prioriteren die versneld moeten worden.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter